Bozlu Sanat Yayınları’ndan: İlk baskısı kısa sürede tükenen “Ressam Hüseyin Zekâî Paşa ve Mübeccel Hazineler” isimli kitabımızın ikinci baskısını yayımlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“Bugün isimlerinden övgüyle bahsedilen; fakat yaşamları, fikirleri ve eserleri hakkında detaylı bilgiye sahip olamadığımız Osmanlı ressamlarıyla ilgili olarak, sanat tarihi literatüründeki eksiklikleri doldurmak ve söz konusu araştırmalarda dönemin kaynaklarına inilmesinin gerekliliğini vurgulamak amacıyla Bozlu Sanat Yayınları tarafından bir kültür hizmeti olarak yayımlanan bu kitapta, Hüseyin Zekâî Paşa’nın (1860-1919) yaşam öyküsü sanatçının torunu ile yapılan görüşmeler, dönemin kaynakları ve arşiv belgelerinden faydalanılarak yeniden yazılmış, sanatçının yaşamı ve eserleri hakkındaki bilgiler metni destekleyici fotoğraflar, resimler ve belgeler eşliğinde okuyucuya sunulmuştur. Sanatçının mimarlık, sanat tarihi, hat, tezyinat, fotoğrafçılık, arkeoloji, müzecilik, resim, koleksiyonculuk ve eski eserlerin korunması gibi konulardan bahsettiği, 1913 tarihli Mübeccel Hazineler isimli kitabının tamamı metnin rahatça anlaşılması için sadeleştirilerek yayımlanmış, kitapta yer alan orijinal fotoğraflar ve dipnotlarla zenginleştirilmiştir.”  (Özlem İnay Erten, Ressam Hüseyin Zekâî Paşa ve Mübeccel Hazineler, Bozlu Sanat Yayınları, 2020, s. 11) 

Dikkatsizlik ve kıymet bilmezlik yüzünden uygarlığımızın gerçek faziletlerinin delilleri olan millî eserlerimizin pek çoklarını kaybettik ve bugün hâlâ kaybetmekteyiz. Herkesin bildiği gibi bir millet, uygarlığının var oluşunu insan zihninin mahsulü olan her türden eserlerin güzelliğini korumak ve bununla beraber düşüncesinin gelişmesine ve aydınlanmasına hizmet edecek farklı eserler meydana getirmek suretiyle gerçekleştirebilir. Kendinden sonrakilere ancak bu şekilde yol gösterebilir. Şükürler olsun ki, medeniyetimizi iddia ve ispat edecek güzelliğin ve estetiğin örnekleri olarak inşa ettiğimiz yapılarımız ve ürettiğimiz daha nice eserler, uygarlık meydanını süslemekteler. Ama sadece onları meydana getirmekle iş bitmeyip ayakta kalmalarını ve korunmalarını sağlamak da başlıca gayelerimiz arasında olmalıdır. Bendeniz de bu kitapta dikkatsizlik ve umursamazlık belası yüzünden harap ve mahvolan millî eserlerimizin en güzellerinden bazılarını seçerek sunmak isterim. (Ressam Zekâi, Mübeccel Hazineler, Şems Matbaası, İstanbul, 1329 / 191, s. 2-14.)

Bir Cevap Yazın