SANAT ÜZERİNE..(Nusret Karaca)

Sanat “İnsan zekasının doğayı işlemesi ve kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir” tanımı ne güzel özetliyor aslında sanatı..Ve..”Sanat doğa da saklıdır ve onu bulana aittir” cümlesi..

İnsanoğlu tarihin her döneminde gereksinimlerini sağlamak için doğayı keşfetmeye çalışmış,onu değiştirmek için aklını ve varolan zekasını kullanmıştır.Çanak çömleklere verilen şekiller,mağara duvarlarındaki tasvirler,duygularını taşlarda
çeşitli kabartmalarla işleme,çizgi ve renge verilen önem,tiyatro ile müzik ile iletişim ve seslerle duyguların arasında bağ kurma……
Sanat ,insanda güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkarır,çirkine tahammül edemez,yeni düşünceler getirir.

Sanatçının eseri ondan bir parçadır..Hoş olmayan şeyler sanatçıda sıkıntı yaratır.Uyum onun için önemlidir.

..

“Ben boyaları kendimle karıştırıyorum” diyen John Opice bu sözüyle sanatın asıl yönünü vurgulamıştır…
…Her insanda bir güzellik duygusu vardır..Sanat eğitimi almasalar da bazı kişiler uyum konusunda titizdir…Bu da sanatsal bir duygu kıpırtısıdır .

Tarihten önce yaşamış insanların ortak bir dili olmadığı için resim bir anlatım aracı olmuş.

Horatius”Resim kelimesi bir şiirdir” der.

Bir Cevap Yazın