NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni Ziyaret…

Doç. Dr. Ümit Gezgin

Şubat ayı içinde Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi‘nin değerli hocası, Dekan Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin hocamızı ziyaret ettim. Hem üniversite ve hem de fakülte hakkında bilgi almak, hem de özellikle okulun vizyon ve misyonunu öğrenmek istiyordum.

Oktuğ hocamızın geniş perspektifi, duyarlı ve bilgi dolu yaklaşımı, giderek de gerek öğrencilerle ve gerekse de hocalarla kurduğu sevgiye, hoşgörü ve anlayışa dayalı çabası, hem üniversite ve hem de fakülte için yaratıcı bir katkı sağlayarak, kalıcı ve kuşatıcı perspektifler doğurmuş.

Dekan Prof. Melis Oktuğ Zengin (ortada), Dr. Öğr. Üys. Neslihan Uçar Kartoğlu, Dr. Öğr. Üys. Hamdi Arslan ve Doç. Dr. Ümit Gezgin

İşim gereği hemen hemen bütün eğitim kurumları, özellikle de sanat eğitimi veren okullarla bağlantı içindeyim. Buralardaki eğitim düzeyini, hoca, öğrenci profil ve realitelerini, giderek kurumsal olguları ve mekansal düzenekleri bütün boyutlarıyla gözlemleme ve değerlendirme fırsatı buluyorum. Tüm bunlar gözönünde tutulduğunda, Nişantaşı Üniversitesi’nin ve elbet Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kendine özgü ağırlığı ve vizyonu da ortaya çıkıyor.

Dekan Prof. Melis Oktuğ Zengin hocamızın hoşgörülü, kuşatıcı vizyonu, ortak akılla karar alma yaklaşımı ve sevgi dili bütünlüklü bir yaklaşım modeli olarak ortaya çıkıyor ve eğitim kurumlarındaki insan gerçeğini ve insanla her şeyin üst noktaya çıkacağı vizyonunu çok iyi göstermiş oluyor…

BÖLÜMLER VE İÇERİKLER

Uluslararası nitelikteki okul, kampüsün geniş kapsamlı imkanları ve pratik kolay ulaşılabilirliği ve kent merkezinde olma durumu, doğal olarak öğrenciler için de geniş imkanlar sunuyor. Melis Oktuğ hocamızın Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflendiğinin, söylenmesi önemli bir noktadır.

Fakülte bünyesinde; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık(Türkçe/İngilizce), İletişim Tasarımı, Müzik, Radyo Televizyon ve Sinema, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri yer almakta ve bunlar, gerek hoca kalitesi ve gerekse de öğrenci profilleriyle zengin özelliğe sahip görünmektedir.

Yine Dekan hocamızın; “Sanat ve tasarım sadece bir çalışma alanı değil, bir yaşam biçimidir” sözü çok önemli görünmektedir. Bunu eğitim hayatına uygulayan Nişantaşı Üniversitesi, yaratıcı ve kalıcı, en önemlisi yaşam biçimi haline dönüştürme misyonuyla öğrencilerini motive etmekte ve böylece kalıcı yaşam bilgisine onları ulaştırmaktadır. Bu da nihayetinde başarıyı da getirmektedir.

Sonuç olarak bu ziyaretim benim için de verimli oldu. Buradan değerli hocam Dekan Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin’e de teşekkür ediyorum…

Not: Bu yazı Sanat Tasarım Gazetesi’nin Mart 2020 sayısında yayınlanmıştır.

Bir Cevap Yazın