Sanat Eğitimcisi ve Ressam-Prof. İsmail Avcı

İsmail AVCI, 19 Mayıs 1939 tarihinde İstanbul Terkos-Durusu Köyü’nde doğdu. 1946-1961 yıllarında Terkos İlkokulu, Kırklareli-Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsü Öğretmen Okulu ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü‘nde eğitim gördü. 1967-1968 yıllarında T.C. devlet bursu ile Fransa’ ya gönderildi. Fransa Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde staj yaptı. Louvre Müzesi’nde Cezanne ve Van Gogh ‘dan kopyalar çalıştı. 1971-1972 yılları arasında topçu asteğmen olarak Polatlı’da dekoratörlük yaptı.

Prof. İsmail Avcı

1961- 1973 yılları arasında Sivas ve Bolu Erkek Öğretmen Okulları’nda 12 yıl sanat eğitimcisi, 1973-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi‘nde 26 yıl öğretim üyeliği ve değişik dönemlerde de müdür yardımcısı, anasanat dalı başkanı ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1979-1981 yıllarında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu‘nda baskıresim dersleri öğretim üyeliği yaptı.

At figürleri…

1975-1985 yıllarında Alte Grafik-Çamlıca Sanatevi Baskıresim Atölyelerinde, seçkin Türk sanatçıları ile birlikte çalıştı. 1984 yılında, Marmara Üniversitesi’nden Sanatta Yeterlik diploması aldı. 1986 yılında doçent, 1992 yılında profesör oldu. 1999 tarihinde, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ndeki görevinden yeni kariyer olanaklarına fırsat tanımak ve kişisel sanat atölyesindeki çalışmalarına yoğunlaşmak üzere kendi isteği ile emekli oldu.

At figürleri

2007 yılında kurulan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer aldı. 1999 yılında “Önce Desen Sonra Desen” adındaki 311 adet siyah-beyaz ve renkli desen içeren kitabını yayımladı. Yapıtları çeşitli kamu kurumları ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. 2011 Aralık ayına kadar, 18 Kişisel Sergi açtı 124 Karma Sergiye katıldı.

Atatürk portresi…
At figürü


Sanat Eleştirmeni ve Akademisyen Doç. Dr. Ümit Gezgin, sanatçı hakkında şunları söylemektedir: ” İsmail Avcı çok yönlü bir sanatçı kimliğine sahiptir. Eğitimciliğiyle birlikte sürdürdüğü sanatçılığı birlikte değerlendirilmelidir. Sanatı toplum için düşünen sanatçı, bu yönünü gerek sanatsal gerçekliği, gerekse de sanat eğitimciliğinde bütün boyutlarıyla göstermiştir. Eserlerine tek tek bakıldığında, etüt edilmiş bir gerçekliğin içinde, aydınlanmacı bir resim kültürüne sahip olduğunu ve toplumun sanatsal bilgilenme ve aydınlanma noktasında bunu gösterdiğini, gözlemliyoruz.. Araştırmaya dayanan bir estetik gerçekliğin izinde olarak sanatçı; gerek hayvan figürleri, gerek insan realitesi ve doğa olguları, kendi üslübu içinde varlık kazanmaktadır… Sanat eğitimi boyutlarında İsmail Avcı, resminde olduğu gibi eğitimi de insana hizmet, kültürü geliştirme ve sanatı aktarma noktalarında odaklanmış; sanatı kitlelere, gençlere ve tüm insanlara aktarabilmek için, hem eğitim ve hem de eğitimin paylaşılması noktasında önemli çalışmalara imza atmıştır… Sonuç olarak Prof. Dr. İsmail Avcı, Türk kültür ve sanatı içinde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.. Sadece ressam kimliğiyle özgün bir boyutta var olmamış, aynı zamanda sanat eğitiminin yaygınlaşması, öğretilmesi ve bilinçlenme için, Köy Enstitüleri’nden gelen bir yaklaşımla, ‘sanatın topluma anlatılması’ doğrultusunda durmaksızın çalışmıştır…”

Horoz figürü…


ETKİNLİKLER
FMV Işık Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinliği 2010 kapsamında Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 70. Yılı onuruna sergi, konferans ve konserlerden oluşan kapsamlı etkinliği düzenledi. Aralık 2010’da Şile Kampüsü Galeri Işık Şile’de; Şile Belediyesi ve Işık Üniversitesi ortak çalışması ile, Şile Bezi Dokumaları ve Nakışları sergisini düzenledi.

FMV Işık Okulları’nın kuruluşunun 125. Yılı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, Işık Okulları öğrencileri arasında Resim Yarışması düzenledi(Aralık 2010 – Ekim 2011). Resim Yarışması sonucunda düzenlenen sergileri Işık Okulları’nın Erenköy Güneş Kampüsü, Ayazağa Kampüsü, Nişantaşı Kampüsü ile Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde organize etti (Nisan – Ekim 2011).

Hipodrom…

Şile Kampüsü Galeri Işık Şile’de 2011 yılı içinde düzenlenen sergilerin organizasyonunu yaptı : SASAV Sanatçıları Sergisi (Mart 2011), Yeni Yüz Yıl Üniversitesi GSF Sergisi (Haziran 2011), Ali Candaş Resim ve Fotoğraf Sergisi (Ekim 2011), Basri Erdem Resim ve Baskıresim Sergisi (Kasım 2011)

2010-2011 yılları arasında; Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde serbest resim atölyesi kurulmasını organize etti yönetti.


FMV Işık Okulları’nın 125., Işık Üniversitesi’nin 15. Kuruluş Yıldönümü Kültür ve Sanat Ekinlikleri kapsamında; M.Ü.A.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Koro Konseri ve Işık Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları ile SASAV Sanatçılarının katıldığı Sanat Eğitimcileri Sergisi’ni Aralık 2011’de Işık Üniversitesi GSF Maslak Kampüsü’nde organize etti.

Bir Cevap Yazın