Peyzaj Resminin Ustası: Bahattin Odabaşı

Bahattin Odabaşı Türk resmi içinde doğa çıkışlı bir pentürün ustası olarak tanımlanmalıdır. Geçmişten günümüze süregelen çalışmaları içinde, doğa çıkışlı resimlerinde, modern peyzajın usta ismi olduğunu kanıtlamıştır. Kendine özgü bir tarz geliştirmiş ressamların başında gelir Odabaşı.. Doğayı modern bir empresyonist gibi algılar ve yorumlar.. Sıcak soğuk renk değerlerini kendine özgü bakış açısından yorumlamıştır…

Bahattin Odabaşı bir resminin önünde..


Sanat eleştirmeni ve akademisyen Doç. Dr. Ümit Gezgin, sanatçının eserlerini şöyle yorumlamıştır:

Bir resmi..

” Bahattin Odabaşı Türk resmi içinde kendi tarzını oluşturmuş ressamların başında gelir.. Doğayı empresyonist gelenek içinden gelerek yorumlamıştır.. Evrensel bir çizgidedir onun doğa yorumları.. Peyzaja lirik düzlemde yaklaşmış, spontane geliştirdiği tavır içinde pentürün, yani hakiki resim değerlerinin bütün özelliklerini kullanmıştır.. Modern bir peyzaj kültürüne sahiptir.. giderek gerek doğa içinde yer alan figür yorumlarında, gerekse de, başlı başına bir anlam oluşturan anlatımlarında, kendi stilini bariz olarak ortaya koyar.. Resim de kendine göre bir değer skalası yakalamış ressamlar kuşağı içinde, güçlü ve özgün bir çizgi üzerinde var olmuştur…”

Sanatçının bir resmi..


Onun resimleri için empresyonistler gibi anlık izlenimler çok önemlidir. Şiirsel düzlem de zaten bu anlık izlenimlerde ortaya çıkmaktadır. Yüksek ayar bir boya resmini, yer yer dokusal etkilerle sürdürür ve bütünlüklü bir yapı ortaya koyar.. Sonuç olarak Bahattin Odabaşı resmi estetik duyarlılığı yüksek bir resim olarak, genç kuşak sanatçılarına örnek gösterilecek bir özelliğe sahiptir…

Bir çalışması..

BAHATTİN ODABAŞI
1947 Sivas doğumlu. 1970 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.


Yarışmalara girdi, ödüller kazandı, çeşitli kurumlarda resim öğretmenliği yaptı. 1972’de Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtığı ilk sergisinden bu yana pek çok kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı.


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Çalışmalarında belli kalıpların, anlatım bağımlılığının çok ötesinde, duyarlı fırçası ve renk coşkusuyla yer yer insanla da zenginleşen doğa görünümleri önceliği alır. Lekeci bir tutumun ağır bastığı çalışmaları yöre peyzajını soyuta yakın bir renk ve biçim anlayışı içinde yansıtır.

Bir Cevap Yazın