Yenilikçi ve Plastik Değerleri Yüksek Bir Ressam: Prof. NÜZHET KUTLUĞ


Bazı sanatçılar değişim içinde bir gerçekliğin izini sürerek, kendi kişisel üsluplarını ve dünyalarını oluştururlar. Prof. Nüzhet Kutluğ da onlardan biridir.. Sanatçının resimsel evrenine bakıldığında birçok farklı dönemin olduğu gözlemlenecektir.. Tüm bunları kendi üslubu içinde çözüme kavuşturmuş, giderek hem konu dünyasına ve hem de estetiğine yeni bakış açıları eklemiştir.

Nüzhet Kutluğ, bir sergisinde…


O çalışmalarını Dönemler olarak nitelendirir ve birçok döneme ayırır; bunlar; Geleneksel Çalışmalar’dan, Soyutlamaya Yönelme, Soyutlamalar, Uzay Serisi, Kadınlar Serisi.. vb. başlıklarla, ama sanatçının kendi özgün tarzı içinde var olmuş nitelemeler ve araştırmalar olarak konum almışlardır.

Bir tablosu..


Bir kere şunu söylemek lazım ki, her sanatçı onun gibi, farklı dönemler içinde kendini ifade etme cesaretini gösteremeyebilir..Çünkü kolay değildir konu değişimi.. cesaret ister.. çünkü farklı konularda başarılı olamayabilirsiniz ve giderek resimden soğuyarak, çok gerilere de düşebilirsiniz.. Nüzhet Kutluğ, cesaretle atıldığı bu dönemler serisi içinde üretegeldiği resimlerinin hemen hepsinde başarılı çalışmalar ortaya koyarak; bizlere aynı zamanda sanatsal cesaretin de ne olması gerektiğini göstermiştir..

Bir resmi..


Kendisinin de dediği gibi; “..Gerçek sanatçı, doğal olarak yaşamı boyunca çalışacak ve üretecektir. Sanat tarihi bunun örnekleriyle doludur. Sanatçının üretimini, yani sanatını irdelemek ve nereden başlayıp nereye geldiğini izlemek sanatçıyı ve sanatını değerlendirmek açısından önemlidir..”


Sanatçı sanatın bir süreç olduğunu ve bu sürecin de devamlılık çerçevesinde işlemesi gerektiğini, düşünüyor. Giderek de sanatın aynı zamanda kişinin kendisini gerçekleştirmesi anlamına geldiğini de biliyor..

Sanatçının bir tablosu..


Sanat eleştirmeni ve akademisyen Doç. Dr. Ümit Gezgin, sanatçının eserlerini şöyle yorumluyor; “.. Nüzhet Kutluğ resmi bir süreç ve değişim resmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Üslübu olan bir sanatçının kendini gerçekleştirirken vardığı ara sonuçlardır onun dönemleri.. Kadınlar serisinden, Uzay serisine, soyut ve soyutlamalarına ve geleneksel, akademik çalışmalarına kadar Nüzhet Kutluğ; resim dediğimiz sanat alanının, gelenekselden, modern ve kavramsala kadar uzanan çizgi içindeki bütün alanlarında üretimine devam etmiş ve bu alanlarda özgün, yeni ve pentür hissi yüksek resimler üretmiştir, üretmeye de devam etmektedir…”

Sanatçının yazdığı kitap..


Sanat Tarihçisi Lale Yılmaz da onun sanatı hakkında şu yorumda bulunmuştur; “…Yaşamdan sanata, sanattan yaşama taşınan fırça darbelerinin süreç içinde izlediği rotayı görmek için Nüzhet Kutluğ iyi bir seçim olacaktır. Türk Resim Sanatı’nın günümüze kadar gelen dönemsel eğilimlerini ve değişim sürecini örneklemesi bakımından ilgi çekici. Ruhsal yaklaşımların duyumsandığı dış dünya gerçekliğine uzanan izlenimleri, rengin egemenliğinde, soyut resimlere dönüştürdüğü çalışmalarını gerçekleştirir.”


Ressam ve yazar Cavit Mukaddes de onun hakkında şunları yazmıştır; “…Gördüğümüz tüm nesneler onun sanatında bir plastik değere dönüşerek seçtiği, üzerine gittiği konu ne olursa olsun, o konunun çekiciliğine kapılarak resmine konu ettiği nesneleri, plastik değerlerden yoksun bırakmamıştır…”

NÜZHET KUTLUĞ
1932 yılında Konya’da doğdu.
1947’de İstanbul-Yıldız, Resim-Müzik Semineri’ndeki öğreniminden sonra 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün (Gazi Eğitim Fakültesi) Resim-İş Bölümü’nü bitirdi.
Resim-Müzik Semineri’nde hocaları ressamlar Şeref Akdik, İlhami Demirci ve Kemal Gökaydın; Gazi Eğitim Enstitüsü’nde de Refik Epikman, Malik Aksel ve Mesut Erdem oldu.

İlk kişisel sergisini 1958 yılında Balıkesir’de açtı. 1972 yılında İspanya Hükümeti’nin bursunu kazanarak Madrid’e gitti ve San Fernando Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. Paricio ile özgün baskı (gravür-serigrafi), Prof. Rocco ile resim çalıştı.
1973-1974 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü’ne, 1980’de İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu’na, 1982’de de Marmara Üniversitesi AtatÜrk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim görevliliğine atandı.

1984’de “Sanat Yeterliliği”ni aldı. 1977’den 1995 yılına kadar A.B. Devletleri, Romanya, Kuveyt, Avusturya, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye’de düzenlenen “Çağdaş Türk Sanatı” sergilerine katıldı.

1986’da doçent oldu. 1988’de bölüm başkanlığı görevine atandı. 1992’de profesörlüğe, 1993’de Resim Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanlığı’na atanan sanatçı, günümüze kadar 37 kişisel sergi düzenledi ve 100’ün üzerinde karma sergiye katıldı. Yurt içinde Ankara, İstanbul, Edirne, Balıkesir illerindeki sanat müzelerinde ve çeşitli özel koleksiyonlarda yapıtları olan sanatçının yurt dışında da Fransa, İsveç, Bulgaristan, Avustralya, İspanya’da yapıtları bulunmaktadır.

Çalışmalarında çeşitli dönemleri olan ve emekli olduktan sonra bölümde iki yıl daha çalışan Kutluğ, 2001 yılından bu yana etkinliklerini özel atölyesinde sürdürmektedir.

Sanatçı, 50. Sanat Yılı Retrospektif Sergisi’ni 2003 yılında İş Bankası sponsorluğunda, İş Bankası İstanbul Parmakkapı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirmiştir.
Kutluğ, Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nde üyeliğini sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın