Özgünbaskı Resmin En Önemli Temsilcilerinden: Prof. ATİLLA ATAR

Görsel sanatların önemli anlatım tekniklerinden biri özgünbaskı.. Özgünbaskının da en zor ve karmaşık tekniği de litografi, yani taşbaskı tekniğidir. Resmin birçok tekniği gibi bu da batıda gelişmiş bir teknik.. Her resim, görsel anlatım tekniği gibi, özgünbaskı ve litografi tekniği de, sanatsal düzeye, kişiliğin yaratıcılıkla harmanlanmasıyla özgünlük kazanıyor.

Sanatçının çalışmalarından biri..


Bunun dünyada önemli temsilcileri var; Daumier gibi, Redon gibi.. Whistler gibi.. Türkiye ölçütü düşünüldüğünde Atilla Atar, litografinin önde gelen temsilcisidir ve aynı zamanda o; dünya çapında da özgün bir sanatçıdır.. Özgünbaskı Resim denildiğinde, özellikle litografi söz konusu olduğunda herkesin aklına ilk önce, Prof. Atilla Atar gelir…

Sanatçı atölyede..


Sanat eleştirmeni ve akademisyen Doç. Dr. Ümit Gezgin, sanatçı için şunları yazmıştır; “Atilla Atar, görsel sanatların litografi alanında en özgün temsilcilerden biri olmasının yanında, geçmişten bugüne sürdüregeldiği sanat serüveni içinde, kendi tekniğini, özgür ruhunun yetkin anlatımları düzleminde üst düzeye çıkarmış.. giderek anlatımlarını pentür tadı olan bir biçim yapısına kadar yükseltmiştir.. Dahası onun sanatı, tekniğin zorluklarının üstesinden gelmesinin yanı sıra, soyut ve soyutlamanın, yaşamsal kavramlarla da bütünleşen, en iddialı görsel dili olarak konum almaktadır…”

Çalışmalardan biri…

Prof. Dr. Kaya Özsezgin Atilla Atar hakkında şunları söyler: “Avrupa’lı çağdaş sanatçıların bir bölümünün aksine, Atilla Atar, anlatımsal ve içe dönük imgelere ağırlık veriyor. Kendi kuşağının başka özgünbaskı sanatçılarında da geniş ölçüde tanık olduğumuz bu eğilim, kökeninde “illüstratif” olmama, bağımsız bir ressam gibi davranma içgüdüsünden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bu durum, bizde özgün baskıresmin geçmekte olduğu yolu da aydınlatmakta, Atilla Atar’ın da içinde bulunduğu sanatçı grubunun, değişimlere açık yöntemsel yaklaşımlarına ışık tutmaktadır. Atilla Atar, litografi tekniğine odaklanan çalışmalarıyla, bu sanatçı grubunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.”

Prof. Dr. Hayri Esmer, Atar’ın işleri hakkında şunları yazar: “Yüzeyde oluşturulan parçalanma ve onun ortaya çıkardığı enerji boşalımı, kozmik bir ortamın dinginliğini ve sonsuzluğunu devingen bir atmosfere dönüştürmektedir. Üç boyutlu heykelsi formlar, kütlesel bloklar, parçalanmışlık, dağılgan öğeler ve belirsizlik olasılıkla günümüzün olumsuzlanan yaşamın bir panoramasını sunmaktadır. Son yılların neredeyse kanıksanan şiddet, savaş ve tedhiş hareketlerin yarattığı yıkım görüntülerini anımsatan bu kompozisyonlar için devingen yapılanma hiç kuşkusuz temel bir olgudur. Tüm bu karakteristik yönleriyle birlikte düşünüldüğünde Atar’ın resminin, lirik soyut anlayışına paralel bir yapılanma içinde olduğu da söylenebilir.

Sanatçının çalışmalarından..

ATİLLA ATAR
1944 yılında Vakfıkebir’de doğdu. Ortaöğrenimine değişik kentlerde devam etti, 1962 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Okulu’ndan, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu.

Bir süre ortaöğretim kurumlarında (Malatya, Bergama, Bolu) Resim-İş öğretmenliği yaptı. 1973-74 yıllarında Ankara Devlet Dil Okulu’na devam etti.

1975-76 / 1980-1981 yıllarında Devlet Bursuyla gittiği Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts’da Baskıresim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gördü.

1986’da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik derecesi aldı.1990’da doçentliğe, 1995 yılında profesörlüğe atandı.

İzmir Buca Eğitim Enstitüsü‘nde, Anadolu Üniversitesi’nde ve İzmir Yaşar Üniversitesi’nde çalıştı.

Biri yurt dışında olmak üzere 32 kişisel sergi açtı, 17 ödül aldı.

Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin kurulmasında önemli katkısı oldu, kurucu müdürlüğünü yaptı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü’nü kurdu. Sırasıyla Grafik, Çizgi Film ve Baskı Sanatları bölümlerinin başkanlığını yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürlüğü ve Kurumsal Bellek Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatsal etkinliğe katılan sanatçının yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Eskişehir’de yaşayan sanatçı, sanatsal çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın