Göynük’te Olmak: Bir Kasabanın Yaşamı

Ümit Gezgin

Bayındır’lar evi, arkada Zafer Kulesi

Göynük, bir kasabadan öte anlamı barındırıyor benim için. Yola çıkınca onun derin bir boyutu olduğunu anladım. Sadece evlerinin değil, varlığının ve soluk alıp verişlerinin bile, insana huzur ve dinginlik verdiğini daha bir derinlikle kavradım. Evet, daha varmadan ona.. yola çıkınca.. Daha önceki zamanlarda görmüştüm; taşına, toprağına dokunmuştum.. yeşilliklerinin, Gazi Süleyman Paşa Cami’nin, Akşemseddin Hazretleri’nin türbesinin ve diğer değerli insanlarının; Debbah Dede, Bıçakçı Dede ve, daha isimlerini bilmediğimiz insanların diyarı bu belde..

Göynük’ten görünüş
Gazi Süleyman Paşa Cami ve Akşemseddin Türbesi
Göynük’ten görünüm..


Yaşayan insanları da gözlemledim Göynük seyahati boyunca. Orada kalmak, evlerini gezmek, evlerinde konaklamak ve en az yüz yıllık Osmanlı evlerinin, güzelliklerle taçlanmış bir şekilde, bir sırım gibi dizilmesi ve bütün herkesi tüm güzellikleriyle karşılaması…
Göynük, hep güzelliklerle donanmış aslında.. zeki ve alçakgönüllü insanların diyarı olarak da, insanları kendi güzellikleriyle bütünleştiriyor.. Onu, Orhan Veli gibi; duyumsamak, düşünmek ve hissetmek olası da, iş anlatmaya, göstermeye geldiği zaman mümkün değil.. bunu hem onun resimlerini çizerken, hem onun hakkında gözlem ve düşüncelerimi yazarken, çok iyi anlıyorum. Ve, anlıyorum ki Orhan Veli’nin; “görüyorum, duyuyorum, hissediyorum.. anlatamıyorum..” sözünün derin anlamının, aslında insan varoluşunun en trajik yanı olduğunu.. sadece bu sözü bile onun, ne kadar yalınlık içinde derinliği yakalamış bir şair olduğunu gösteriyor.. Anlatamamak.. Evet, aslında herşey bu anlatamamak üzerine kurulu değil mi..

Çarşı içi


Akın akın geliyorlar insanlar ona, Türkiye’nin her tarafından geliyorlar.. Sadece Akşemseddin için değil, Göynük için geliyorlar.. çünkü Göynük’ün bütünüyle kendisi bir Akşemseddin..Derin bir maneviyat var Göynük’te.. Kuşatıcı bir gerçekliğin içinde yaşıyor kasaba.. Hiçbir zaman için yozlaşmamış, bozulmamış.. o manevi iklimini hep muhafaza etmiş.. şiire, resme ve edebiyata hep konu olmuş.. Şairler, yazarlar, ressamlar onu anlatmakla tüketememişler.. Zaten neyi tüketmek olası ki.. Böylesi derin bir kasabayı tüketmek mümkün mü..

Göynük’ten..


Tepelerle çevrili Göynük.. yeşil tepelerle.. Kasabanın içi, çarşı içi hafif bir yokuşla birbirine bağlanıyor.. Ordan, hemen bir düzlükle Gazi Süleyman Paşa cami ve hamamına, o düzlüğe.. insanların öbek öbek geldikleri meydana çıkılıyor ve çıkarken de zaten, tipik Göynük konakları sizi kavrıyor, Osmanlı ev kimliğiyle, estetize bir bütünlükle karşınıza çıkıyor.. Orda Göynük’ün ileri gelen ailelerin konakları var.. Bayındır’lar, Orallar..vb.. Yüzlerce yıldır bu evler, bütün görkem ve mütevazilikleriyle orada işte duruyorlar.. gelip geçene selam veriyorlar, kendilerini davet ediyorlar..

Gazi Süleyman Paşa Cami ve Akşemseddin Türbesi yan yana..


Bayındır’lar Evi, Bayındır’ların kızı; Ülkü Bayındır Törüner tarafından, alt katı aynı zamanda kütüphaneye çevrilerek, Göynük’lü gençlerin hizmetine sunulmuş durumda…


Göynük gece gündüz yaşıyor.. Akşamları ışıklandırılmasıyla daha bir gizemli boyuta doğru ilerliyor kasaba.. sessizlik, güzel ve dingin ezanlarla birlikte çoğalıyor.. sonra sabahın erken saatlerinde kuş sesleri, rüzgarın tatlı uğultusu ve Göynük çayının şırıltısı.. kendine özgü bir müziğe dönüşüyor…

Bayındır’lar evi ve diğer tarihi evler..


Göynük yaşıyor.. kendine özgü gerçekliği ve lirizmiyle yaşıyor.. bütün herkesi kendine çekerek ve zaten bütün herkes Türkiye’nin dörtbir tarafından buraya akın akın geliyorlar…

Karşıda Gazi Süleyman Paşa Hamamı

GÖYNÜK
Göynük, Bolu ilinin güneybatı kısmında yer alan yedi mahalle ve altmış altı köy barındıran ‘şeker fasulyesi’, ‘uğut marmelatı’, ‘tokalı örtüleri’ ve ‘tahta oymacılık eserleri’ ile ünlü bir ilçesidir. 20. yüzyıl başlarına ait eski Türk evleri bakımından zengin olan ilçe, sahip olduğu 137 adet tarihî konut, 21 cami, türbe, çeşme, hamam, kule ve hazire olmak üzere toplam 158 adet sivil mimari eser sebebiyle “Kentsel SİT Alanı” ilan edilmiştir. İlçede ayrıca 14. yüzyılda Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi cami, hamam ve konak da bulunmaktadır.

Göynük’te sokaklar..
Tarihi evler, aynı zamanda motel ve restaurant olarak da kullanılıyor…
Zafer Kulesi görünüyor…
Yediyüz yıllık Müderrisler Konağı…
Zafer Kulesi’nden, Gazi Süleyman Paşa Cami ve çevresi…


Tarihçe
Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu yöreye M.Ö. 8.yüzyıldan sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşmiştir. Bithynia olarak adlandırılan bu topraklardaki başlıca yerleşim yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile Bithynion (bugünkü Bolu)’du. İskender’in ölümünü izleyen dönemde Bolu yöresinde bağımsız Bithynia Krallığı kurulmuştur. Roma Askeri yolunun “Dadastan” adı ile bilinen şimdiki Göynük’ten geçtiği tarih kitaplarında ifade edilmektedir. Göynük’ün bilinen en eski adı “Koinon Gallicanon”’dur. İlçe Türk beyliklerinin, Bizans, Roma ve Osmanlı medeniyetlerinin yerleşim bölgesindedir. İlçenin Susuz, Kilciler, Narzanlar, Boyacılar köylerinde ve bu köylerin civarlarında Bizans devrine ait yazılı eserler bulunmuştur. Ayrıca Kilciler Köyü’nde bir de kilise kalıntısı bulunmaktadır. Beldede günümüze kadar ayakta kalabilmiş tarihî eserler ve yapılar mevcuttur.

Gazi Süleyman Paşa Cami ve çevresi…
Göynük’ten bir manzara…


Akşemseddin Hazretleri Türbesi
1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından hocası Akşemseddin için yaptırdığı türbedir. Altıgen bir yapıya sahip olan türbenin kubbesi kasnaksız, kefeki taşından yapılmıştır. Girişi doğu yönünde olan kapısının üzerinde sivri kemerli bir alınlık yer alır.
Türbenin içi çok sadedir. Kubbenin oturduğu pandantifler ilgi çekicidir. Her kenarda, altta ve üstte ikişer sıra halinde yer alan pencerelerden üst sıradakiler geç devre ait renkli camlı alçı şebekelerle süslenmiştir. Türbede 2,50 x 0,50 metre boyutunda Akşemseddin’in sandukası, ayrıca Akşemseddin’in oğulları Sadullah ile Emrullah çelebilerin sandukaları vardır. Kapakları nar çiçeği motifiyle bezenmiş, kabartma yazı ile süslü ve ceviz ağacından yapılmış olan bu sandukalar Osmanlı ağaç işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Gazi Süleyman Paşa Cami ve Akşemseddin Türbesi


Gazi Süleyman Paşa Cami
Yöredeki en güzide Osmanlı mimarilerinden olan cami, 1331-1335 tarihleri arasında Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından tek şerefeli, tek minareli ve tek ahşap kubbeli olarak inşa edilmiştir. 1948-1960 yıllarında restore edilen caminin en büyük özelliği yöredeki ilk Osmanlı eserleri içinde en sağlamlarından biri olmasıdır.

Ülkü Bayındır Törüner ve Ümit Bayındır Gezgin; Bayındır Evi’nde…


Zafer Kulesi
Göynük’ün simgelerinden biri olan Zafer Kulesi ilçeye hakim bir tepeye 1923 tarihinde Cumhuriyet döneminin ilk Kaymakamı Hurşit Bey tarafından yapılmıştır. Altıgen taş temel üzerine, 3 katlı ahşap yalı baskı mimarisiyle yapılan Zafer Kulesi, Kurtuluş Savaşı’nın başarılarını ebedileştirmek için anıtsal eser olarak yapılmıştır.


Gazi Süleyman Paşa Hamamı
Gazi Süleyman Paşa tarafından Gazi Süleyman Paşa Cami ile aynı tarihte yapılmıştır. Hamam, 1331-1335 yılları arasında tamamen traverten kesme taş ile yapılmış olup bay ve bayan bölümleri ayrıdır. Eser bölgenin en eski ve en büyük hamam olma özelliğini korumaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ankara ve İstanbul’da dahi böyle muhteşem bir hamam bulunmadığı konusu övgü ile bahsedilmektedir.


Tabak Dede ve Ömer Sıkkın Türbeleri
Asıl mesleği deri tabakçısı olarak bilinen Tabak Dede’nin hayatı ile ilgili bilgiler çeşitli menkıbelere dayanmaktadır. Tabak Dede, çeşitli rivayetlere göre ermiş ve ermişlikte yüksek bir mertebeye ulaşmıştır.
Ömer Sıkkın Akşemsettin ile aynı dönemde yaşamış olan Hacı Bayram Veli’nin müritlerindendir. O dönemlerde Göynük’te oturup, bıçakçılık yaparak geçimini sağlayan Ömer Sıkkıni’nin, miladi 1475 yılında vefat ettiği rivayet edilmektedir. Ömer Sıkkıni halk arasında “Bıçakçı Dede” diye de bilinmektedir.


Diğer tarihî kalıntılar
Göynük’ün Bizanslılar döneminde de bir yerleşim yeri olduğunun kanıtı olan Kilciler Köyü’nde bu döneme ait bir kilise kalıntısı ile o devirlere ait mezar kitabeleri vardır. Friglere ait en eski yazılı belge 1966 yılında Göynük’ün Soğukçam (Germonos) Köyü’nde bulunmuştur. Burada Friglere ait kalıntılar vardır. Bunların en önemlilerinden biri ise yüksek bir kaya üzerine yazılı kitabedir. Ayrıca tarihî ahşap Göynük evlerinden ve Osmanlı konaklarından günümüze taşınan örnekleri de mevcuttur.

Bir Cevap Yazın