“YAŞAYAN KİBELELER VE ATLAR” HEYKEL SERGİSİ

Aylin Özal

Akademisyen ve heykeltraş Ramazan Tilki’nin “Kibeleler ve Atlar” isimli kişisel sergisi 21 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Gama Sanat Galerisi’nde açılıyor. Sanatçı yapmış olduğu eserlerde ana tanrıça figürlerini çağdaş bir yorumla izleyiciler ile buluşturuyor.

Ramazan Tilki

Ramazan Tilki sergi manifestosunda eserlerini şöyle tanımlıyor ; “Eski çağ tarihini konu alan tüm literatürlerde genel olarak “ana tanrıça” olarak anılan Kybele ve özellikle Anadolu’nun neolitik döneminden itibaren görülmeye başlanan Kybele önceli sayılan ana tanrıça kültü; Anadolu, Hellas ve Roma’nın din tarihinde son derece önemli ve etkili bir inanç olmuştur. Kybele, Hellen, Roma veya eski Yakın Doğu’nun diğer tanrıçalarına nazaran çok daha önemli ve farklı bir tanrıçadır. Zira o, bir “ana tanrıça”, “tanrıça ve tanrıların anası” kabul edilen ve istisnasız saygı ve hürmet gören bir ilahtır. Günümüzde de varlığını devam ettirecek olan, döngünün gerekliliği ve sebebi olduğuna inandığım, üretimin, beslenmenin, yenilenmenin, kutsallığın, yüceliğin ve en kıymetli sebeplerin karşılığı olan ‘’Yaşayan Kibeleler, Kadınlar’’ eserlerimdeki temayı oluşturur. Yaşayan Kibeleler; çalışan kadınlar, ev kadınları, arkadaşımız, sevgilimiz, eşimiz, kardeşimizdir. Onlar zenci, sarışın, melez, esmerdir. Heykellerimde güçlü ayakları olan, doğum yapmış ya da doğum sonrası, zarif, mağrur bir baş ve boyuna sahip kadın figürleri de günümüz Kibelelerinin; sorunlarını, gündemi, durumlarını, aşklarını anlatır.

Sanatçının bir çalışması

Anadolu’da tüm Türk devletlerinde atla bütünleşmiş yaşam biçimi olmuştur. At, bir kuşun kanadı kadar önemli bir unsuru temsil etmektedir. Daha çok savaş aracı olarak görülmüş olsa da, eski Türk inancına göre olağanüstü koşullarda türediğine inanılan ve kendisine kutsal gözüyle bakılan atlara büyük değer verilmiştir. Hem yoldaş hem de kardeşten daha yakın kabul edilen atla binicisi arasında manevi bir bağ oluşmuştur. Eserlerimde çoğunlukla bu kutsal varlığın; hızını, gücünü, zarafetini ve asil halini bulmaya çalışırım.”

Sanatçının bir çalışması

Ramazan Tilki kimdir?

1975 yılında Balıkesir’de doğdu. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü fakülte 1.cisi olarak bitirdi. 2007 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak eğitim veren sanatçı, sanatta yeterlilik programına devam ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılım sağlayan ve ödüller alan sanatçının Eskişehir ve Samsun’un cadde ve meydanlarında birçok eseri bulunuyor.

Bir Cevap Yazın