Hasan Vecih Bereketoğlu: Kadıköy Kurbağalıdere Ressamı

Ümit Gezgin

  Bir ressamı nitelendirmek kolay değildir. Aslında tanımlamak da zordur. Ama resme tutkuyla bağlı olduğunu bilmek, onu anlamanın en önemli unsurudur. Türk resmi içinde resim sanatına tutkuyla, çıkarsız bağlı ressamlardan biri de Hasan Vecih Bereketoğlu’dur. Kendisi Hukuk eğitimi almış olmasına rağmen, aklı ve gönlüyle resme bağlıdır. Hayatı boyunca da bu tutkusu devam etmiş, hiçbir zaman boş zaman uğraşı olarak kalmamıştır.

Hasan Vecih’in yine diğer birçok ressamdan farklı boyutu, gerçek anlamda, özellikle İstanbul yıllarında açıkhava ressamı olmasıdır. Bir Kurbağalıdere ressamıdır o. Yöneticiliğini yaptığı Halkevi’nden çıktıktan sonra soluğu Kurbağalıdere’nin kenarında alır; sehpasını kurarak, güneşli açık havanın yaratıcılığı teşvik eden gücüyle resme koyulurdu.

Gerçek bir açıkhava ressamı olan Hasan Vecih, Kurbağalıdere’nin sayısız resmini yapmıştır. Güneşin altındaki o eski ve essiz Kurbağalıdere manzaralarını, köşklerini, ahşap ve kargir yapılarını, Kurbağalıdere ile harmanlanmış ve giderek yeşili, ağaçları ve kayıkları ve yine insanlarla bütünleşmiş manzaralarını, kendi paletine açık havada taşımıştır.

Türk ressamları içinde Halil Paşa’dan resim dersleri alan, 1922-23’de Paris’e giderek, Julian Akademisi’ne devam eden Hasan Vecih; Halil Paşa resmi yanında, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya’nın da sıkı bir takıpçisi olmuş; bu tutku ve yönelimlerinin gücüyle de kendi resmini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.

Birçok konuda resim yapmış olmasına rağmen sanatçı, bir Kurbağalıdere ressamı olarak daha belirgin bir kimlik kazanır. Çünkü Kurbağalıdere’nin gerçek güzelliğinin yaşandığı o eski ve güçlü zamanlarını, en estetik ve güzellikle onun resimlerinde gözlemleriz. Suya akseden evler, köprü, kayıklar, tek tük insan silüetleri, ağaçların bitki çeşitliliğiyle harmanlanması, gökyüzünün bulutlu maviliği ve derenin durgun, şiirsel varlığı, ressamın fırçasında anlamlı bütüne ermiş; onu gerçek anlamda özgün ve güçlü bir Kurbağalıdere ressamı yapmıştır…

Hasan Vecih Bereketoğlu (1895, Rodos – 21 Haziran 1971, İstanbul) Türk izlenimci ressam. 1914 Kuşağı ressamlarından biridir.

Hasan Vecih Bereketoğlu Kazasker Bereketzade Cemil Bey’in oğludur. Babasının memur olmasından dolayı ilköğretimini Mısır’da yaptı.

 Liseyi ise Rodos’ta tamamladı. İstanbul Darülfünün Hukuk Fakültesi‘nde eğitimde gördü.

 Resim alanındaki ilk derslerini 1916 ile 1920 yılları arasında Halil Paşa‘dan aldı. Güzel Sanatlar Birliği’nin kuruluşuna destek veren isimlerinden biri oldu. 1922-1923 yıllarında Paris‘te bulundu ve Julian Akademisi’nde davam etti.

1923 yılında Türkiye‘ye geri dönerek Kadıköy Halkevi Başkanlığı görevini üstlendi. 1943 yılında Ankara‘ya taşınınca Cumhurbaşkanlığı daire müdürü oldu.

 Bu yıllarında natürmort eserler verdi. Sanat hayatında genel olarak izlenimci anlayışı benimseyerek bu türde eserler verdi. İstanbul ve İstanbul değerleri konulu çalışmalarında Halil Paşa, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran‘dan etkilendiği görüldü. FenerbahçeKurbağalıdere ve Göksu manzaralı resimleriyle daha çok açık hava ressamı olarak anıldı. Bu resimlerinde ışık unsurunu rengi belirleyen unsur olarak görmeyerek doğada yarattığı yansıma ile sundu.

Bir Cevap Yazın