SALAH BİRSEL’İN: “Fransız Resminde İzlenimcilik” Kitabı Üzerine

Ümit Gezgin

Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden, adeta Türk edebiyatına, şiir, deneme ve günlükleriyle, hatta romanıyla yön veren, edebiyatın kilometre taşlarından birine dönüşen Salah Birsel’in, araştırma-inceleme kitabı olarak karşımıza çıkıyor; “Fransız Resminde İzlenimcilik” kitabı..

Salah Birsel

Salah Birsel her kitabında olduğu gibi, bu kitabında da; dönemler boyutu içinde, titiz bir inceleme ve araştırma işçiliği, giderek, kendi üslubu kriterlerinde, derinlemesine o dönemi, bütün boyutlarıyla anlatıyor. Kuru bir tarih işçiliği göstermiyor Birsel, kendi ironik üslubu yine her satırında ortaya çıkıyor, giderek, bir dönemin sanatçılarını ve sanat dünyasını, Türkçe’de olmayan bir özellik ve derinlikle dile getiriyor. Edebiyatla, görsel sanatların ve sanatçıların buluşması niteliğinde bir eser ortaya koyuyor.

Fransız resmi içinde bile, böylesi dil ustalığıyla anlatılan  bir eserin olmadığını söylemek abartılı olmayacaktır. Birsel, Türkçe’nin özgün yapısını, kendi buluş ve yorumlarıyla, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim ironisinde anlatıyor. Birçok konuda uzman ve değme tarihçiden daha bilgili bildiğimiz, anlatımıyla da, her okuyucuda bir tat bırakan Salah Birsel’in, resim sanatı alanında da ne kadar yetkin, giderek Fransız resminin İzlenimcilik ekolü, dönemi, ressamları ve resme yönelim felsefeleri ve dünya görüşleri noktasında ne kadar derin bir bilgiye sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu aslında aynı zamanda bir Türk edebiyatçısının geniş dünya kültür birikiminin yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Salah Birsel gerçek anlamda bir edip ve tarihçi olarak, Türk edebiyatında olduğu gibi, ülke sınırları dışında da entellektüel bir seviyenin bilge yazarı olarak anılmalıdır. Bunun için onun çevirisi çok zor olan kitaplarının dünya dillerine çevrilmesi gerekmektedir.

Salah Birsel’in, Fransız Resminde İzlenimcilik kitabı, dünya resim kültürünü derinden etkilemeye hala devam eden İzlenimcilik akımını, sanatçılarını ve dönemlerini anlamak için;  hem bizim hem de dünya için çok önemli bir kitap olarak karşımızda durmaktadır…

Bir Cevap Yazın