Ümit Gezgin’in Abidin Dino Kitabı Üzerine

Turgut Girgin

 Ümit Gezgin çok yönlü bir sanat insanı. Onu birçok boyutuyla tanımlayabilirsiniz; eleştirmendir, ressamdır, akademisyendir, edebiyatçıdır, yayıncıdır.. Bütün bu alanlarda da başarı çıtası yüksek, belli bir kalitede üretim ve yaratımlar meydana getirmiştir ve getirmektedir.

Sanat Çevresi Dergisi’nde yazılarının göründüğü zamandan çok daha önce, yazın ve sanatsal alanlara yönelim göstermiş bir kültür-sanat insanıdır Ümit Gezgin. Yani, 1983 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ensdüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde okumaya başladığından daha önce, Ticaret Lisesi’nde okurken birtakım edebi-sanatsal faaliyetler içinde olmuş ve bunları da dönem içinde dergilerin bazılarında da yayınlatmıştır.

Ama öncelikle üniversite yılları onun için, 1983  yılından başlayarak verimli geçmeye başlamış, yoğun okuma, yazma ve çizme uğraşı günümüze kadar gelmiştir. Hamit Kınaytürk’ün Sanat Çevresi Dergisi yılları Ümit Gezgin için de verimli yıllardır.. O yıllarda sadece Gezgin değil, aynı zamanda Özkan Eroğlu, Ayşegül İzer Drahşan da dergi sayfalarında görsel, plastik sanatlar alanında sürekli yazılar yazmaktadır. Hamit Kınaytürk’ün vefatından sonra kapanan Sanat Çevresi Dergisi dağılmaya da sebep olmuş; fakat Ümit Gezgin o dönemde Bahariye Sanat Gazetesi’ni çıkarmıştı.. Daha sonra gazetenin ismi Bosphorus Sanat Gazetesi olmuş, en sonra Sanat Tasarım Gazetesi’ne dönüşmüştü. Aylık yayınlanan bu gazetede, plastik sanatlardan, edebiyata kadar, plastik sanatlar ağırlıklı olmak koşuluyla, sanatın birçok alanına yer verilmiştir.

Kitap konusuna gelince, yine Gezgin, kitap alanında da, sanatsal denemeleri barındıran; Sanat ve Yaratıcılık kitabını çıkarmıştır Bahariye Sanat Galerisi Yayınları’ndan ve yine Abidin Dino kitabı da, buradan çıkan, onun önemli kitapları arasındadır. Bunların yanında da birçok sanat, sanatçılar hakkında kitaplar yazmıştır yazar.

Abidin Dino kitabı, özgün bir deneme tadıyla yazılmıştır. Birçok denemelerden oluşan bir kitaptır. Türk Resmi İçinde Abidin Dino, Abidin Dino’nun Sanatçı Kimliği, Abidin ve Sanatsal Çokyönlülük, Abidin Dino’da Ellerin Arkeolojisi, Abidin, Kozmos ve Çiçekler… Kitabın içindeki başlıklardan bazılarıdır ve bu başlıklar altında özgün bir yazınsal tada ulaşan denemeler oluşturulmuştur…

Kitaptan bazı alıntılar; “Birçok otodidakt, yani kendini yetiştirmiş insan gibi, o da ustalarını kendi seçmişti.” Diyor. Yine, Abidin Dino hakkında şu tespiti yapıyor Gezgin; “..Çok yönlü bu sanatçı, kendisini yazardan ziyade elbet ressam olarak nitelendiriyordu. Memleketinden zorunlu olarak göç edip, Paris’e yerleştiğinde hem dil bilgisi yeteneği ve hem de kişiliği paralelinde olan insanseverliğiyle insanlar arasında kolay tutunacak; üstün ve ayrıcalıklı bir sanatçı olmasına rağmen alçakgönüllüğü sayesinde de hem yabancılar arasında ve hem de Türk sanatçılar arasında çok sevilecekti..”

Bir alıntı yapıp bitirelim; “..Gel geç heveslerin değil, projelerin ve derinliklerin adamıydı Abidin…”

Sonuç olarak Ümit Gezgin’in önemli kitaplarından biri Abidin Dino kitabı, diğer kitapları gibi ayrıcalıklı ve özellikli boyutuyla kitap dünyasında ağırlıklı bir yere sahip…

Bir Cevap Yazın