ÖZKAN KÖSE online sergisi Bahariye’de…

Sanatçı ve akademisyen Özkan Köse’nin sergisi Bahariye Sanat Galerisi’nin online platformunda yer almaktadır. Sanatçının sanata, sanatçıya ve sanatsal oluşa ilişkin düşüncelerini ve özgeçmişini sayfalarımıza taşıyoruz…

Sanata İlişkin…

İnsanın yolculuğu hız kesmeden devam ediyor. Günümüz modern toplumlarında bireyin hiç olmadığı kadar öne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün, artık yakın geçmişin aksine bizimki gibi geleneksel yönü ağır basan toplumlarda dahi her tasarımın, üretimin, eylemin birey için yapıldığı ve sunulduğu bir dönemi yaşamaktayız. Aynı fabrikada üretilen, aynı banttan çıkan ürünler bile kişiselleştirilerek tüketicisine ulaşıyor. Kimse bir diğeriyle aynı görünüme sahip bir telefonu kullanmak; komşusununkiyle tıpatıp aynı görünen bir araca sahip olmak istemiyor. Evler kişiselleşiyor; insanlar artık bir önceki kuşağın refleksleri ve işlev kaygılarıyla tercihler yapmıyor ya da kendilerini buna mecbur hissetmiyor. Bireyin, toplumdaki yerini töreselliğe aldırmadan şekillendirdiği böylesi bir dönemde sanat pratiklerinin değişmeden aynı kalması veya belirli merkezlerden yönlendirilmesi eskiden olduğu kadar kolay görünmüyor. Mobil teknolojiler her bir kullanıcıyı dijital dünyanın birer vatandaşı durumuna getirdiğinden; sosyal mecralarda hesabı olan herkesin en azından bir oy hakkına –kimi durumlarda birden fazla- sahip olduğundan beri insanlar temsil edilmek değil, kendilerini temsil etmek istiyorlar. Bu da bize, sanatçının yaratıcılık, yetenek ve dehasıyla ayrıcalıklı kabul edildiği modern çağ mitlerinin sonuna geldiğimizi gösterirken, bir önceki jenerasyona ait tüm bu ön kabullerin artık geçerli olmadığına işaret ediyor. Toplumsal yaşantı ilk küçük yerleşimlerden, kent devletlerine, imparatorluklardan, ulus devletlere evrilip kalabalıklaşırken sahip olduğu ortak değerler için temsiliyete ihtiyaç duyan insan yeniden kendi temsiliyetini eline almak konusunda bir şüphe ya da çekince duymuyor. Dolayısıyla sanatın geçmişe ait kültlerine tapınmak günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılayamayacağı gibi rıza göstereceği bir durum olmanın da çok uzağında görünüyor. Bu minvalde sanatın eskiden olduğu gibi büyük iddialarla ortaya çıkması ve meydan okumasını gerektiren şartların artık var olmadığını söylemek mümkün. Yeni olanakların sınırsızlığında biçimin zorlayıcılığından kurtulan sanat edimi, sayısız yeni ve eski üslup, teknik ve anlayışın biraradalığı üzerine şekilleniyor. Tahmin edileceği gibi belirli konular üzerine net mesajlar iletmeyi amaçlayan sanatçılar için bu özgürlük ortamının bir karmaşayı da beraberinde getirmesi olasıdır. Sanatın toplumsal yönüyle, iletişimin yaratıcı ve dönüştürücü bir amaca aracılık edebilme özelliği, dünyanın –sanatsal açıdan- özgürleşmesinin bir sonucu olarak ortaya

Özgeçmiş

1981 Malatya. Lisansını 2003’de Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamlandı. 2010’da “Et ve Kemikten Plastiğe Masumiyetin Tükenişi” başlıklı tez çalışmasıyla Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanatdalı yüksek lisans programın tamamladı. 2015 yılında iki çalışma arkadaşı ile T.O.K.İ. (Tedirgin Obsesif Kadın İnisiyatifi) adlı sanat grubunu kurdu ve üç grup sergisi gerçekleştirdi. 2018 yılında Hacettepe Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamladı. Günümüzde Munzur Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde görev yapmaktadır.

Bir Cevap Yazın