Tasarım ve Gerçeklik

Yusuf Kocabaş

Tasarım günümüz dünyası için çok önemli bir realite olmaya başladı. Gelişmiş ülkelerin gerçekliği her alanda tasarım olgusunu reel boyutta sürdürüyor olmalarıyla ortaya çıkıyor.

Son yıllardaki gelişmeler ülkemiz açısından da tasarımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık eskisi gibi düzensizlik değil, belli bir düzen ve intizam içinde yollar, kaldırımlar ve özellikle park alanları yapılıyor. Kullanılan malzemesinden, mekan ve çevre tasarımına kadar yapılan bu parkların ve bahçelerin, farklı yaş grubundaki insanların rahat hareket etmelerini temin ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle çocukların oyun ve sağlık gibi önemli konularına dikkat edilerek tasarlanıyor, parklar içindeki oyun alanları.

Keza artık apartman veya site mimarisinin içinde, dışında da yeşil alanların belli bir tasarım ve estetik gözetilerek oluşturulduğunu, bunun hem görsellik ve hem de sağlıklılık anlamında çok önemli olduğunu gözlemliyoruz.

Sadece mekanın ve çevrenin tasarımı değil, öyle binalar yapılıyor ki yeşille bütünleşen yapılar şeklinde konumlandırılıyor. Böylece adeta bir orman içinde yaşama kültürü devreye sokulmuş oluyor. Bu ve benzeri tasarım alanlarının insan kültürünün de yitirdiği doğaya bir tür geri dönüşü şeklinde algılanmasına zemin hazırlıyor. Böylece hem yeşil alanlar, hem de insan gerçekliği yeniden tanımlanmış oluyor. Bu da bize tasarımın özellikle günümüzde ne kadar önemli olduğunu ve sorun çözme ve yaratıcı katkılar sağlama anlamında her şeyden önde bulunduğu gösteriyor.

Yaratılan bu çevre tasarımları, tasarım gerçekliğinin giderek somut bir realite olarak artık hayatımızda bizi kuşattığını ve modern ve gelişmiş yapılar olarak sağlıklılık noktasında, iç huzur ve insan aklının geleceğe güvenle bakması alanlarında ne kadar önemli katkılar sağladığını da gösteriyor.

Anlaşılıyor ki, çözüm üretme ve insanları mutlu etme noktasında tasarımın sanatın da önünde yaratıcı katkılarla insanlara yeni ufuklar çizdiği bir çağın içinde bulunuyoruz…

Bir Cevap Yazın