NOKTA VE ÇİZGİDEN YÜZEYE Wassily Kandinsky

“Bu kitapta geliştirilen fikirlerin, Sanatta Ruhsallık Üzerine (Über das Geistige in der Kunst)isimli kitabımın devamı niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Bu istikamette yola çıktığıma göre, bu yoldan devam etmeliyim.

Dünya Savaşının başlangıcında üç ay süresince Konstanz Gölü yakınlarındaki Goldach’ta bulundum ve bu sürenin neredeyse tamamını, hem kimi zaman biraz belirsiz görünen teorik fikirlerimi hem de uygulamaya dayalı tecrübelerimi sistemleştirmek geçirdim. Böylelikle epeyce hacimli bir teorik malzeme toparlamış oldum.

Sözünü ettiğim malzemeye hemen hemen on yıl boyunca el sürmedim. Ancak yakın bir zaman önce bu malzemeyi geliştirmek imkânı doğdu ve böylece bu kitap vücuda geldi.Sanat biliminin başlangıcıyla alakalı daha önce sorduğum soruları burada bilhassa yoğunlaştırdım, fakat tutarlı bir şekilde geliştirildiğinde bu sorular, önce resmin ve nihayet sanatın sınırlarını büsbütün aşmaktadır. Burada yalnızca bu yola işaret etmeyi, birtakım çözümleme yöntemleri tesis etmeyi ve bunu yaparken de sentez neticesinde ortaya çıkan değerleri dikkate almayı amaçladım.”

Wassily Kandinsky

Simurg Art Yayınları

  kitap satış noktası: www.simurgart.com

Bir Cevap Yazın