Kandinski ve “Sanatta Ruhsallık Üzerine” kitabı

Sezen Bora

Kandinski çok yönlü bir sanatçı. Sanata hem teorik hem pratik olarak yaklaşıyor. Her alanda kendini geliştirerek, sanatın ne anlama geldiğini çözümlemek için gayret sarfediyor. Hayat mücadelesi de zaten bunu gösteriyor.

Resim sanatının ruhsallık üzerine oturduğunu çözümlüyor. Bu ruhsallık aynı zamanda soyut sanat denilen, bir tür nesnesiz ifadenin ortak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Onun çok yönlü kimliği sonuçta kendisini soyut resmin geliştirilmesine kadar götürüyor.

Sadece görsel sanatların resim alanında değil, düşünce alanında ve sanat yazını alanında da yetkin çalışmalar yapıyor. Bir tür filozof gibi araştırma ve incelemeleri, özgün yorumlara ulaşıyor. Bu yorumlarında özgün çözümlemeler yapıyor. Zaten hayatı incelendiğinde mücadelelerle geçen bir ömür sürdüğü ortaya çıkmaktadır.

Vasili Vasilyeviç Kandinski 

 1866, Rusya – 13 Aralık 1944), ressam ve sanat kuramcısı. Teorileri ve uygulamalarıyla 20. yüzyılda etkin rol oynayan önemli bir kuramcı ve ressam olmuştur. Avrupa’da soyut sanatın öncülüğünü yapmıştır.

Kandinski 1866’da Moskova‘da doğdu. 1886 yılında Moskova Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi okumaya başladı. Üç yıl sonra Vologda’ya düzenlenen etnografik bir geziye katıldı, ardından Rus Halk Sanatı üzerine bir makale yazdı. Bu deneyimin Kandinski’yi ne kadar etkilediği, Song of VolgaCouple RidingColorful Life adlı ilk dönem resimlerinde rahatlıkla fark edilir. Bu resimler, kompozisyon koyu üzerine açık ve ışıklı formlar ile kurgulanmıştır. Sankt-Peterburg ve Paris’e seyahat eden Kandinski, 1896 senesinde hukuk alanındaki kariyerini terk edip ressam olmaya karar verdi.

 İyi Almanca bildiği için ve eski Rus milliyetçilerinin çoğunlukla yaşadığı Münih‘e taşındı. 1900 ve 1908 yılları arasında Moskova Sanatçılar Birliği beraberinde sergiler düzenledi. Diğer yandan Münih sanat ortamına girdi ve sergilerde ismi görünmeye başladı. Yerel sanat okullarında çalışmalar yaptıktan sonra Phalanx sanatçılar grubunu kurdu. Her yönden yetenekli bir sanatçıydı ve öncelerinde öğrencisi olduğu Phalanx grubunun daha sonra öğretmeni oldu. Fransız filozof Charles Fourier’nin (1772–1837), yarattığı ütopik toplumu için kullandığı bir kavram olan Phalanx kelimesi, 1901 yılında Kandinski ve arkadaşları tarafından, sanatçıların sergi açabilme olanaklarını genişletmeyi amaçlayan sanatçı grubuna verilmiş bir isim olarak sanat tarihindeki yerini aldı. Oluşum, 1904 senesine kadar Münih sanat ortamında aktif olarak rol oynamıştır.

10 yıl beraber yaşadığı Gabriele Münter o dönemde devlet okullarına kadınların alınmaması nedeniyle erkek ve kadınlara eşit davranılan Phalanx okuluna katılmıştı. Kandinski ile Phalanx’da tanıştı ve öğrencisi oldu. Bunu birliktelikleri ve yaşadıkları aşk izledi.

1904’te Kandinski ve Münter 4 yıl sürecek olan VenedikTunusHollandaFransa ve Rusya gezilerine başladılar. Gezileri boyunca Van GoghGauguin ve Monet gibi empresyonisterin sanat yaklaşımları konusunda incelemelerde bulundular. 1908’de tekrar Münih’e dönerek yerleştiler.

Kandinski 1909 yıllarında ünlü emprovizasyonlarına başladı. 1911’de Kandinski, Münter ve diğer arkadaşları ile Münih’teki geleneksel sanatçılar derneğini ile bağlantılarını kopartarak Der Blaue Reiter (Mavi Binici) akımını oluşturdu. İki kısa yıldan sonra bu yeni grup Kandinski’nin önderliğinde MatissePicassoDelauney ve Klee gibi zamanın önemli yaratıcılarını etrafında toplamıştı bile. Der Blaue Reiter yeni dönem için müzik, tiyatro ve bilimsel alanları da kapsayarak soyut resim, gerçekçilik akımları, primitive sanatlar ve çocuksu çizimler için adeta bir yön gösterici işlevindeydi. Böylece Münih dünyada önemli bir sanat merkezi haline geldi.

Kandinski yaklaşımını 1912’de yayımlanan Sanatta Zihinsellik Üzerine adlı kitapta geliştirdi. Kandinski için sanat, manevi değerlerin betimlenmesidir. Her sanat dalı dışsal yapısı itibarıyla birbirinden ayrılsa da buluştukları ortak nokta, insan ruhunu arıtıp, harekete geçirebilecek iç amaç için çaba vermeleridir.

1914’te savaş başladığında Kandinski Rusya’ya geri döndü, ve Nina Andrevskaya ile evlendi. Gabriele Münter Münih’te kaldı.

1920 yılında, Sanatsal Kültür Enstitüsü adlı kurum için, süprematizmVladimir Tatlin’in (1885-1953) ‘Malzemelerin Kültürü’, konstrüktivizm ve kendi teorilerini içeren pedagojik bir program hazırlamak için görevlendirildi. Bauhaus bünyesindeki öğretim kadrosuna dahil olacağı tarih olan 1922 senesine kadar bu çalışmanın yürürlüğe konmasını bekledi. 1921 yılında RAKHN’de (Rusya Estetik Akademisi) aktif olarak görev aldı. Bir sene sonra Almanya’ya gitti ve Nazilerin 1933 yılında kapatacağı Bauhaus Okulu’nda eğitmen olarak görev aldı. 1922’de Berlin’de gerçekleştirilen ilk Rus Sanat Sergisi, Erste Russische Kunstausstellung’a katıldı. 1924’te FeiningerYavlenski ve Klee ile birlikte Mavi Dörtlü’yü (Blaue Vier) kurdular. 1933’te Hitler kapatana kadar Bauhaus‘da hocalık yaptı.

1933’te Paris’e yerleşti. 1939’da Fransız vatandaşlığına geçti. Fransa’da pek çok önemli eser yaptı. Kandinski 1944’te Paris‘te yaşamını yitirdi.

Bir Cevap Yazın