Resim Sanatı ve Disiplinlerarasılık

Kemal Çınarlı

Resim sanatı tarihten güncelliğe kendine özgü bir seyir takip etmiştir. Mağara Dönemi resim sanatından başlayarak hep aslında başka dallar ve disiplinlerle de ilişki içinde olmuştur.

Rönesansla başlayan insan merkezli sanat anlayışı, resim sanatında da kendini göstermeye başlamış, Rönesansın dahi ressamı Leonardo da Vinci bizzat kendisi çok boyutlu bir kimlik olarak resim sanatında disiplinlerarası etkileşimi, iletişimi başlatmıştır. Mühendis, mimar, ressam, yazar vb. birçok konuda uzmanlaşmış bir insandır.

Karmaşıklaşan hayat ve sanat realitesi artık resmi de multikültürel bir disiplin haline getirmiştir. Resim sadece resimden ibaret değildir ve çok boyutludur. Bir resim kültürle, coğrafyayla, sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve fizik bilimleriyle de ilişki içindedir. Fizik, matematik yine resim için gereklidir. Renk, kompozisyon, perspektif gibi ögeler, bilim alanlarıyla ilgilidir.

Elbet sadece resim sanatıyla ilgili değildir çok kültürlü ve perspektifli yapı. Bir tiyatro oyununu anlayıp konumlandırabilmek ve hatta değerlendirebilmek için de çok boyutlu bakış açısı gerekmektedir. Keza şiir, roman, film, müzik için de gereklidir bu çok boyutluluk olgusu.

Kısacası, resim de dahil olmak üzere sanatı algılamak, dönüştürmek ve konumlandırmak için disiplinlerarasına artık ihtiyaç vardır. Sanatın temel özelliği zaten çok boyutlu olmasıyla ilgilidir. Bu noktadan bakıldığında, özellikle burda, bizim alanımız olduğu için resim sanatının çokboyutlu, çokkültürlü, çokalanlı yapısından dolayı, geniş perspektiflerden ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun hem ressam, hem resim sanatına ve hem de diğer disiplinlere büyük katkılar ve faydalar sağlayacağını düşünüyorum…

Bir Cevap Yazın