Herbert Read: “Sanatın Anlamı”

Sanattaki anlam arayışı ve tarihten güncelliğe uzanan çizgi içinde görsel sanatların değişim evreni, Herbert Read’in kaleminden anlaşılır bir sanat denemesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kitaptan:

“Sanattaki biçim elemanın insandaki devamlı karşılığı güzellik duygusudur. Değişmez olan duyarlılıktır. Değişen, insanın algılarını ve zihinsel hayatını soyutlaştırarak, kendi başına kurduğu anlayıştır ve sanattaki değişken elemanı, yani ifadeyi buna borçluyuz.

Sanat eseri bir bakıma kişiliğin kurtuluşudur. Normal olarak duygularımız baskı altında ve dizginlenmiştir. Bir sanat eseri üzerinde durduğumuz zaman ansızın bir boşanma olur. Bu sadece bir boşanma değil -sempati de duyguların bir boşanmasıdır- aynı zamanda bir yükselme, gerginleşme ve yücelmedir. İşte sanat ve duygululuk arasındaki ayrılık budur: duygululuk bir boşanma fakat aynı zamanda duyguların gevşemesi ve rahatlamasıdır. Sanat ise bir boşanma fakat aynı zamanda bir dizginlemedir. Sanat tutumlu bir duygu, iyi biçim yaratan bir heyecandır.”

Sir Helbert Read 

(d. 4 Aralık 1893, Muscoates Grange, Kirbymoorside, Yorkshire, ö. 12 Haziran 1968, Malton, Yorkshireİngiltere). İngiliz şair ve eleştirmen. 1930’lardan sonra Büyük Britanya‘da modern sanat akımlarının en önde gelen savunucusu olmuş, eleştirel incelemelerinde toplum, sanat ve edebiyat konularını anarşist bir bakış açısıyla ele almıştır.

Sanat hayatı

Birinci Dünya Savaşından sonra Londra’da Victoria ve Albert Müzesi’nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1931-1932’de Edinburgh Üniversitesi‘nde ders verdi. 1933-1939 arasında Burlington Magazine adlı dergiyi çıkardı. 1930’larda Londra’da Henry MooreBarbara Hepworth ve Ben Nicholson gibi sanatçıların çevresinde yaşadı ve onların çalışmalarının  tanınmasında katkısı oldu. Daha sonra yazarlık, öğretmenlik ve yayımcılıkla uğraştı. 1953’te kendisine sir unvanı verildi.

Bir Cevap Yazın