Zahir Güvemli’nin “Sanat Tarihi” kitabı

Bu kitapta resim, heykel, mimarlık, süsleme gibi sanatların doğuş öyküleri ve çeşitli sanat akımlarının özellikleri anlatılıyor.

Tarih öncesi çağlardan günümüze; Mısır, Roma, Yunan gibi eski medeniyetlerden yüzyılımızın modern devletlerine değin sanat öyküsü, bir bakıma insanın uygarlaşma macerasını da içeriyor.

Temel eserlerle nasıl ve hangi açılardan bakmamız gerektiğini ayrıntılarıyla irdeleyen Güvemli, çağlara göre milletlerin sanatlarını farkları ve benzer yanlarıyla ele alırken, sadece sanatın tarihii ve gelişimini değil, özünü de okura aktarmayı amaçlıyor.

Birinci baskısı 1960 yılında yapılan Sanat Tarihi, bu alanda ülkemize yayımlanmış ilk eserdir.

Zahir Güvemli 

(d. 1913, Edirne – ö. 5 Haziran 2004, İstanbul), Türk yazarEdirne Lisesi‘nden mezun olduktan sonra 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Edebiyat öğretmenliği ve Akbank‘ta sanat danışmanlığı yapan Zahir Güvemli, edebiyat ve güzel sanat dallarıyla ilgili yazılarıyla tanındı.

Yapıtları

  • Yahya Kemal (1958)
  • Türk Romanları (1954)
  • Başlangıcından Bugüne Türk ve Dünya Sanat Tarihi (1960)
  • Sinema Tarihi (1960)
  • Büyük Ressamlar ve Heykeltıraşlar (1964)
  • Acı Aşklar(1972)
  • Resim Sanatı ve Türk Resmi (1987)
  • Sabancı Resim Koleksiyonu (1987)

Bir Cevap Yazın