Güncel Sanat Algılamaları

Erhan Tufanlı

Güncel sanat farklı biçimlerde algılanmıştır ve algılanmaya devam etmektedir bizde. Ve, en önemlisi ‘güncel sanat’ olgusu; ‘çağdaş sanat’, ‘günümüz sanatı’, ‘modern sanat’, ‘mekan sanatı’, ‘kavramsal sanat’, ‘postmodern sanat’, ‘uzay sanatı’, ‘çağımızın sanatı’ vb. gibi bir çok farklı isimle de adlandırılıyor. Adlandırılıyor da, acaba herkes; yani sanat eğitimi kurumlarındaki hocalar, öğrenciler, sanat camiası, farklı sanat alanlarının insanları ve sanatdışı alandaki insanlar ve halk bu mevzuyu nasıl algılıyor, nasıl çözümlüyor?

Bir kere şunu bilmek gerekiyor; güncel sanatla veya diğer sanat alanlarıyla anlatılmak istenen sanatı temeli kavramsal gönderimli sanat anlamlarına gelmektedir. Kavram sanatı veya kavramsal sanat, dahası kavramla, giderek düşünce, felsefe ve benzeri disiplinlerle ilgili ‘görsel sanat’, farklı medium denilen malzemeleri de içinde barındıran, onları değerlendiren sanat da anlamlarına gelmektedir ve bunu da özellikle bilmek gerekmektedir; özellikle ‘güncel sanat’ı anlamak ve değerlendirmek için..

Güncel Sanat olgusunun doğru algılanmasının yanında, hatta uygulanmasının ötesinde; doğru ve gerçek bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı, güncel sanat realitesiyle bu alanda eğitim görenlerin ve güncel sanatçıların ne derece bağlantılı, ne derece ilgili olduğu olgusu da önemli.

Kültürel ilgileri yeterli değilse bir insanın güncel sanatla hakiki boyutta ilgilenebilmesine imkan yoktur. Göstermelik ilgidir bu ki, bizim sanat ortamımızda güncel sanatla olan ilgi, genelde göstermelik ve moda ilgisidir. Derinlikten yoksun bir ilgidir. Entellektüel bir alan olan ve disiplinlerarası gerçekliği barındıran bir görsel sanat alanı, kitap okunmayan, kültür, sanat ve bilimle ilgilenmeyen bir toplum ve sanat camiasında nasıl gerçek anlamda ‘yaratıcı’ bir özelliğe dönüşebilir? Bu mümkün değildir..

Kısacası, güncel sanat algılamaları ve kavramsallaştırmaları farklı tanım ve sözcüklerle yapılıyor olsa bile, sonuç olarak bu kavram kargaşasının yansıması olarak değerlendirilmelidir. Güncel sanatın daha ne olduğunu bile tespit edememenin kavramsal bile olmayan sözcük anlatımlarıdır her biri…

Bir Cevap Yazın