GALATA MEVLEVİHANESİ

Nusret Karaca

Beyoğlu, Tünel, Galip Dede Sokak’taki şimdilerde Divan Edebiyatı Müzesi olarak kullanılan Galata Mevlevihanesi 1491 yılında II. Bayezid döneminde Fatih Sultan Mehmet’e de vezirlik yapan İskender Paşa tarafından kurulmuştur. Mevlevihane’nin en önemli özelliği Şeyh Galip döneminde İstanbul’un belli başlı kültür merkezlerinden biri olmasıdır.18.y.y.da Osmanlı toplumunun modernleşme süreci içinde yenilikçilerin merkezi oldu. Bunda Padişah III. Selim‘in desteği de önemli bir rol oynamıştır.

Padişah II.Mahmud’un kızı Âdile Sultan 1263’te (1847) mevlevihaneye sarnıç, şadırvan ve  çamaşırhane ekletmiş.

Mevlevihanede bulunan en eski yapı 1649 tarihli Hasan Ağa Çeşmesidir. Derviş hücreleri, semahane, mescid, kitaplık, muvakkithane(*)türbe, hazire(*) gibi yapılar son şeklini 19.y.y.da almıştır.

Seyh Galip, Şair Leyla hanım, Humbaracı Ahmet Paşa, İbrahim Müteferrika buranın hazire bölümünde gömülüdür.

……

(*)Muvakkit: Namaz vakitlerini bildiren kimse.

Muvakkithane:unu gerçekleştirdikleri yer.

Hazire: Külliye, cami vb. dini yapıların avlularında yer alan ,etrafı duvar veya parmaklıkla çevrilen mezarlık.

…..

(×)Tarihi Mekanlara Gezilerim. Sorularıma yanıtlar, broşürler, Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi Notlarım.İ.B.B.Kültür A.Ş. Kentim İstanbul Çalışmaları,Cultural Atlas of Istanbul 2003,Galata Mevlevihanesi.

Bir Cevap Yazın