İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi uzatıldı

İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi uzatıldı

Britanya’nın görsel sanatlar alanında en prestijli ödüllerinden Turner Prize’a

aday gösterilen Cooking Sections’ın (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) SALT Beyoğlu’ndaki sergisi 24 Ekim’e kadar uzatıldı.

İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini beş vaka araştırmasıyla inceleyen İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken,

Pazartesi hariç her gün saat 11.00’den 17.00’ye ücretsiz ziyarete açık.

İnsan eliyle iklim değişikliğinin gıda üretimi ve tüketim alışkanlıklarımızla ilişkisini CLIMAVORE [İKLİMCİL] projesiyle sorgulayan Cooking Sections’ın (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi 24 Ekim’e kadar uzatıldı. Britanya’nın görsel sanatlar alanında en prestijli ödüllerinden Turner Prize’ın 2021 adaylarından olan ikilinin SALT Beyoğlu’ndaki sergisi, Anadolu’daki büyük kuraklıkları, Karadeniz’in Akdenizleşmesi meselesini, İstanbul’un çevresindeki sulak alanların durumunu, balık çiftliklerinin su altı yaşamına etkilerini ve “Bereketli Hilal” bölgesindeki ilk tarım topluluklarından günümüz İstanbul’una kısırlık krizini araştırıyor.

Sergi paralelinde, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek bir dizi programla İKLİMCİL vaka araştırmalarının bulguları tartışmaya açılacak. Evrimsel genetikçi Emre Keskin, 22 Eylül’deki konuşmasında, denizlerdeki ekosistem ve biyoçeşitliliğin geçirdiği dönüşümleri aktaracak. Cooking Sections’ın sanatçı Lucy Beech ve bilim tarihçisi Tamar Novick ile 2 Ekim’de yapacağı söyleşide, çiftlik hayvanlarında doğurganlığı artırma yöntemleriyle “freemartin” olgusu üzerinden kısırlık konusu ele alınacak. Tahıla Karşı: İlk Devletlerin Derin Tarihi (Koç Üniversitesi Yayınları, 2019) kitabının yazarı, Yale Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Antropoloji Profesörü James C. Scott’un 6 Ekim’deki söyleşisindeyse, ilk tarım toplulukları ve devletlerin oluşumu bağlamında göçebe ve yerleşik hayat koşullarına dair sorulara cevap aranacak. Keskin’in konuşması (Türkçe) ile Beech-Novick ve Scott’un söyleşileri (İngilizce), SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak.

İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken kapsamında ayrıca, Eylül ayında bir e-yayın saltonline.org’da ücretsiz erişime sunulacak. PDF ve EPUB formatlarındaki yayın, toprak ve bereket hikâyelerine atıfla tarihsel açıdan doğurganlık/kısırlık meselelerine bakan Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) işinden hareketle ve e-flux Architecture iş birliğiyle derlenen makalelerin Türkçe çevirilerinden oluşuyor.

                Garanti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.

İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisinden fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT

SALT Beyoğlu, 2021

CLIMAVORE: Seasons Made to Drift is extended

until October 24

The exhibition by Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual and Alon Schwabe), one of this year’s Turner Prize nominees, is on view at SALT Beyoğlu.

Exploring how to eat as humans change the climate through five case studies, CLIMAVORE: Seasons Made to Drift is open to visit from Tuesday to Sunday between 11.00 and 17.00.

Shortlisted for Britain’s prestigious Turner Prize this year, Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual and Alon Schwabe) examines the critical impacts of food production and consumption habits on human induced climate change. The London-based duo’s ongoing CLIMAVORE: Seasons Made to Drift exhibition at SALT Beyoğlu delves into historic droughts in Anatolia, Mediterranization of the Black Sea, wetlands surrounding Istanbul, environmental consequences of fish farms, and the crisis of infertility from the early agricultural communities in the “Fertile Crescent” to contemporary Istanbul.

A series of online public programs in parallel to the exhibition will open the CLIMAVORE case studies to debate. On September 22, evolutionary geneticist Emre Keskin will give a talk (in Turkish) about the transformation of ecosystems and biodiversity in the seas. Artist Lucy Beech and historian of science Tamar Novick will be in conversation with Cooking Sections on ritual practices for increasing productivity in farm animals, as well as the phenomenon known as the freemartin on October 2. A conversation with James C. Scott, the Professor of Political Science and Anthropology at Yale University, will take place on October 6. Author of the renowned book, Against the Grain: A Deep History of Earliest States (Yale University Press, 2017), Scott will discuss the issues of sedentarism and nomadism in the context of early agricultural societies and state formation. All three programs will broadcast on SALT Online YouTube channel.

As part of CLIMAVORE: Seasons Made to Drift, there will be also an e-publication launch

in September. Downloadable in PDF and EPUB formats via saltonline.org, the publication comprises the Turkish translations of six essays on contemporary frictions around in/fertility, commissioned by SALT and e-flux Architecture within the scope of the work Exhausted (2021).

Garanti BBVA is the founder of SALT.

Installation view from the exhibition CLIMAVORE: Seasons Made to Drift

SALT Beyoğlu, 2021

Photo by Mustafa Hazneci, SALT

Bir Cevap Yazın