Özgün Bir Sanatçı: LEYLA SABAH

Ümit Gezgin

Leyla Sabah özgün bir sanatçı kimlik olarak karşımızda duruyor. Sadece “Resimle İçgelişim” kavramını ve uygulamasını ortaya atıp geliştirdiği için değil, sanatın ruhsal arınma ve gelişme için temel bir yöntem olduğunu söyleme ve uygulama noktasında da öncü olduğu için o önemli bir sanatçı insan olarak karşımızda durmaktadır.

Leyla’yı çok eskiden beri tanırım. Sanatı insanların ruhsal arınma ve gelişme dinamiği için kullanmıştır. Çocuklardan yaşlılara kadar, sanat, özelde resim sanatı niçin varlık kazanıyor, sorusuna hep anlamlı ve dinamik cevaplar üretmiş ve en önemlisi bu cevaplar teorik olmanın yanında pratik ve uygulamaya dönük olmuştur.

Enerjisiyle herkese açık ve herkesi kuşatan bir insandır Leyla Sabah. İnsanlararası ayrım yapmaz, insanları bütün olarak algılar ve onların kişilik ve ruhsal gelişim noktalarında sanatın ve özelde resmin önemli işlevler üstleneceğini düşünür ve düşünmesinin yanında da pratik uygulamalarla bunu kanıtlar. Zaten resimlerine bakıldığında da onlarda var olan yüksek enerji ve adeta sanatsal aşk’ın, insanlara ulaşarak, onların içenerjilerini ortaya çıkardığını yöntemleriyle de gösterir.

Resimlerinde dinamik kurgu ve atraksiyonlar da onun uygulayımcı dinamik estetiğin ne kadar önemli ve kalıcı olduğunu gösterir. O üslubun ve plastik değerlerde kalmış yaklaşımların değil, eğitsel ve kalıcı değerlerin, insan gelişiminin peşindedir. Zaten bütün hayatı ve yaptığı çalışmalarla yazdığı kitaplar da bunun kanıtı olarak karşımızda durmaktadır.

O hepimize örnek teşkil edecek bir çabanın insanı olarak övgüleri çoktan hak etmiştir…

Bir Cevap Yazın