Adnan Turani’nin “Çağdaş Sanat Felsefesi” Kitabı Üzerine

Ümit Gezgin

Adnan Turani çok yönlü bir sanat insanıydı. Ressam, akademisyen, yazar.. Sanatı bütün boyutlarıyla kavramış bir insandı. Uzun ömrü içinde sanatın birçok alanını enine boyuna değerlendirdi ve bütün kuşaklara bu realiteler toplamını, anlaşılır bir dille aktarmasını da bildi.

Ender yetişen insanlardan biriydi Adnan Turani.. Ele aldığı konuları derinlemesine analiz ederdi. Çok yönlülüğü sığlıktan uzaktı, bildiği şeyleri başkalarına aktarmasını da çok iyi biliyordu. Eğitimci yönü, nice sanatçı ve kültür insanının yetişmesine vesile olmuştur. Türk kültür ve sanatı üzerinde büyük bir emeği vardır hocanın..

Dünya Sanat Tarihi kitabı da yine Çağdaş Sanat Felsefesi kadar etkili ve kalıcı bir yapıttır. Sanat tarihi kitapları kolay yazılmaz çünkü.. Büyük bir emek gerektirir.. Doğru tespitler, sağlıklı yorumlar..

Çağdaş Sanat Felsefesi’nin Oluşumu

Çağdaş Sanat Felsefesi kitabı Türk okurları için ve sanat dünyası için başlı başına bir değer. Genelde tercüme eserlerin çoğunlukta olduğu düşünülürse, böylesi bir eserin telif olarak yazılmış olması çok önemli bir durum.

Telif eser yazmak, özellikle sanat tarihi ve plastik sanatlarla ilgili olarak çok zordur. Ciddi bir birikim, bunun ötesinde de bir bakış açısı, bakış açısı kültürü gerektirir. Çok yönlü bir insan olan Adnan Turani geliştirdiği yorumlar ve bilgi birikimiyle bu işin de üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

Yine kitabın arka kapağında anlatıldığı gibi; “..Bu araştırma modern sanatın içinde doğup büyüdüğü ortam ve koşulların saptanmasını amaç edinmiştir..” denilmektedir. Genelde bu tür düşünsel kitaplarda ele alınan konu işlenirken, bu kitapta Adnan Turani, modern sanatı meydana getiren koşulları irdelemekte ve koşulları ortaya çıkarıp, yorumlamaktadır..

Yine kitabın arka kapağında; “Sanat yapıtı, bataklıkta açıp serpilmiş, insanı büyüleyen bir nilüfer çiçeğine benzetilebilir. Bu güzel çiçek, yaşadığı ortamla ilişkisi olmayan bir yerde sergilenirse, onun bataklıkta büyüdüğü akla gelmez. Sanat yapıtı da, yaratıldığı yerden farklı bir çevre içinde gösterilirse, onun, içinde doğup büyüdüğü ortam ve farklı koşullar bilinemez. Bu yüzden sanat yapıtını oluş halinde iken tanımanın, onun anlaşılmasında ve çözümlenmesinde büyük yararı vardır.” yazıyor.

Sonuç itibariyle Çağdaş Sanat Felsefesi kitabı hepimiz için çok önemli bir kitap olarak karşımızda duruyor…

Bir Cevap Yazın