SANAT/YAZMAK/OKUMAK ÜZERİNE YİNE!…YENİDEN!…

“Sanat görüneni tekrarlamaz görünür kılar.”

( Paul Klee)

“Sanat gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.”

( Pablo Picasso)

“Yazmak sanatı, hayatı incelemekle kazanılır.”

(Amiel Suche)

“Okuma alışkanlıkların en asilidir.”

(Antoine Albalat)

“PANDEMİ DÖNEMİ GÜNLÜKLERİMDEN

SEÇKİLER!”…

….

SANAT ve YAZMAK OKUMAK ÜZERİNE..

(Nusret Karaca)

SANAT ÜZERİNE

Sanat “İnsan zekasının doğayı işlemesi ve kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir” tanımı ne güzel özetliyor aslında sanatı..Ve..A.Dürer’in “Sanat kainatın içindedir.Sanatkar bunu oradan

çıkarabilendir.”cümlesi…

İnsanoğlu tarihin her döneminde gereksinimlerini sağlamak için doğayı keşfetmeye çalışmış,onu değiştirmek için aklını ve varolan zekasını kullanmıştır.

Çanak çömleklere verilen şekiller,mağara duvarlarındaki tasvirler,duygularını taşlarda,ceşitli kabartnalarda

işleme,çizgi ve renge verilen önem,tiyatro ile müzik ile iletişim ve seslerle duyguların arasında bağ kurma…

Sanat ,insanda güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkarır,çirkine tahammül edemez,yeni düşünceler getirir.

Sanatçının eseri ondan bir parçadır..Hoş olmayan şeyler sanatçıda sıkıntı yaratır.Uyum onun için önemlidir.

“Ben boyaları kendimle karıştırıyorum” diyen John Opice bu sözüyle sanatın asıl yönünü vurgulamıştır…

Her insanda bir güzellik duygusu vardır..Sanat eğitimi almasalar da bazı kişiler uyum konusunda titizdir…Bu da sanatsal bir duygu kıpırtısıdır ..

Tarihten önce yaşamış insanların ortak bir dili olmadığı için resim bir anlatım aracı olmuş.

Horatius”Resim kelimesi bir şiirdir” der.

Can Gürzap “Sanat Beynin Vitamini”

Duyguların ortak dili sanat,bunun yaratıcıları da sanatçılardır.

Ve

YAZMAK … OKUMAK ÜZERİNE

“Okumak istediğiniz ama henüz yazılmamış bir kitap varsa; onu siz yazın.” der..Toni Morisson

Margaret Atwood’da

“Gerçeği yazabilmenin tek yolu, yazdıklarınızın asla okunmayacağını varsaymaktır. Başka biri tarafından değil, daha sonra kendinizin bile okumayacağı_

nı varsaymak.”diye açıklıyor yazmak konusundaki düşüncesini.

Ernest Hemingway ise;

“Bir yazar, eğer gerçekten işe yarar bir şey yazarsa, betimlemez. İcat eder ya da kendisi kurar; kişisel veya kişisel olmayan bilgilerinden yola çıkarak yapar bunu.”

Francis Bacon’a gelince;

“Okumak bir insanı doldurur,insanlarla konuşmak,hazırlar.Yazmak ise olgunlaştırır.”

“Kendiniz olun. Her şeyden önce, kim ve ne olduğunuzun, neye inandığınızın yazdığınız her cümleyle, bitirdiğiniz her parçayla parlamasına izin verin.”bu da

John Jakes’den

Kısa…öz…ancak çok şey anlatıyorlar değil mi!

Böyle günlerde sanat olmasaydı,yazmak,

okumak olmasaydı!

Düşünmek bile istemem!

Bir Cevap Yazın