“Müzecilik Konuşmaları” Semineri MARMARA ÜNİVERSİTESİ’ndeydi…

Doç. Dr. Ümit Gezgin

“Müzecilik Konuşmaları” Semineri Marmara Üniversitesi’ndeydi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Güssün Güneş‘in yaptığı ve değerli araştırmacı, yazar ve akademisyenlerin katıldığı “Müzecilik Konuşmaları” Semineri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edildi.

Doç. Dr. Güssün Güneş, Prof. Dr. Tayfun Akkaya, Öğr. Gör. Mahir Ergüven Erkul, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu, Araştırmacı Mustafa Sulu

Moderatörlüğünü Akademisyen Doç. Dr. Güssün Güneş’in yaptığı “Müzecilik Konuşmaları” Semineri, 2 Aralık Perşembe günü sabah 09:00-12:00 arası Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi’nde, İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Prof. Dr. Şehnaz Yalçın, Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu’na teşekkür belgesini veriyor.

İlk sözü Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi; Sefa Özkaya aldı. “Müzenin Epistemolojisi ve Ontolojisi” başlıklı konuşmasında Özkaya; müze tarihi ve tarifi üzerinde değerli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Etimoloji Sözlüğü çalışmalarının bir an önce yapılması ve Türk Dili’nin Etimolojik Sözlüğü’nün bir an önce ortaya çıkması için gereken bütün çalışmaların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar bir arada

İkinci konuşmayı Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim İş Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akkaya yaptı. Konuşmasının başlığı; “Genel Kurmay Başkanlığı Müzecilik Seminerleri” idi. Akkaya Hoca da, müze ve müze tarihi ve oluşumu hakkında güzel bir açıklama yaptıktan sonra; Genel Kurmay Başkanlığı’nın organize ettiği “Müzecilik Seminerleri”nden, basılmış kataloglar eşliğinde, değerli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Çağdaş Müzecilik konusunda örneklerle açıklamaları temellendiren Tayfun Akkaya; müzelerin, toplumların geçmişi olduğu kadar, aynı zamanda geleceği de olduğunu, vurguladı.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahir Ergüven Erkul da; “Askeri Müze Koleksiyonları” başlığıyla yaptığı değerli açıklamalarında. Askeri müzelerin ve özellikle bir dönem müze müdürlüğünü de yaptığı Harbiye Askeri Müzesi‘nin ne derece yetkin ve güzel örneklere sahip olduğu; eserlerin hangi şartlarda ve nasıl korunduğunu, örneklerle açıkladı. Askeri müzelerin hem eser seçimi ve hem de korumasında örnek bir özellik teşkil ettiğini belirten, Mahir Hoca; toplumla, müzenin bütünleşmesinin örnek çalışmalarını Harbiye Askeri Müzesi’nde yaparak, müdürlük görevi içinde, müzeyi gezen insan sayısını ciddi oranlarda arttırdıklarını, örneklerle anlattı.

Marmara Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Araştırmacı olarak görev alan Mustafa Sulu ise; “Osmanlı Dönemi’nden Kalma Yazma Eserlerin Aslına Uygun Onarımı Ünvanı” başlıklı sunumunda; çok değerli yazma eserlerin yeniden kazandırılması ve yaşatılması için yaptıkları teknik çalışmaları detaylı olarak anlattı. Ayrıca bir çok değerli yazma eserin, ata yadigarı çalışmanın bize miras olarak kaldığını ve görevlerinin yeni nesle bunları aktarmak olduğunu da belirtti…

Son olarak konuşmasını yapmak üzere, Moderatör Doç. Dr. Güssün Güneş, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu‘nu konuşmasını yapmak için sahneye davet etti. Zeki Kuşoğlu; “Kültür Derlemeciliğinden Müzeye” başlığını taşıyan konuşmasında; Kültürün çok önemli olduğunu, kendi değerlerinin farkında olmayan bir toplumun evrensel çizgiye de ulaşamayacağını belirterek; müzelerin öneminden bahsetti. Kendisi de değerli bir koleksiyoner olan Zeki Hoca; müzeleri kurmanın yanında, onların işletmesinin ve uygulamasının da çok önemli olduğunu, yaşayan müzeler oluşturulmasının, yeni nesillerin kendi kültürü ve değerleriyle tanışması ve kimlik kazanmaları için önemli olduğunu, belirtti.

Sorular ve açıklamalardan sonra, Moderatör Doç. Dr. Güssün Güneş, genel bir değerlendirme yaparak; Müzecilik Konuşmaları’nın bir başlangıç olduğunu, gittikçe artan ivmeyle bu ve benzeri seminerlerin zaman zaman yapılacağını açıkladı. Değerli araştırmacı ve akademisyenlerin konuşmalarının bütün katılımcılara da yeni ufuklar açtığına, inandığını belirten Güneş; müzelerin önemini ve geleceğimiz için vazgeçilmez konumunu daha iyi anlıyoruz, dedi…

Ödül töreni ve fotoğraf çekimleriyle “Müzecilik Konuşmaları” semineri sona erdi…

Bir Cevap Yazın