MELTEM AKKAYA “Kozmik Bağ/Cosmic Bond” Resim Sergisi

MELTEM AKKAYA RESİMLERİ ÜZERİNE…

        Comos kavramı görünür dünyanın birliği bağlamında uyumu temsil eder. Uyumsuzluk da günümüz yaşam algısında nesnel rastlantılarla bir araya gelen kaçınılmaz bir birliği açığa çıkarır. Bu birlik tuval yüzeyinde günümüz yaşam biçiminde karşılaştığımız bilinçli ve bilinçdışı deneyimlediğimiz yaşam algılarının imgesel ve soyut ifadeleri ile kozmik bir bağ kurar. Bu bağ; birbirinden ayrıştırılmış toplu öyküler veya yalnızlaştırılmış bedenler üzerinden karşılaşmalar yaratır. Çünkü; beden dili yaratılarda bir ifade algısı olarak biçimlenir. Bu anlamda İmgesel bedenler veya nesneler  kendi beden dilleriyle anlatımcı olmanın yanısıra rengin anlatım olanakları ile zenginleştirilmiştir.Tuval yüzeyindeki renk ve kompozisyon kurgulamaları kozmik bağın en önemli elemanlarıdır.

       Yapıt yüzeyindeki kompozisyon kurguları; deneyimsel, rastlantısal renk ve biçimlerle birbirinden ayrışmayı desteklemekte; renk ve çizgi plastiğinde yeni bir tavır yaratmaktadır. Bu yeni tavır aynı zamanda yapıtların günümüz yeni yaşam algılarıyla da uyumunu ön plana çekmekte ve beklentinin dışındaki yeni plastik kompozisyon algıları ile de yeni ilişkiler ağının plastik ifadesi olmaktadır.

       Uyum kavramı kosmosla bağ kurarken; insanın doğasında yer alan doğaya uyum sağlama süreci olarak; günümüzde; çevreyi kendimize dönüştürme biçimiyle karşımıza çıkar. Bu süreç karmaşık, deneysel  ve rastlantısaldır. Aynı zamanda de psişik bir ruh hali içererek; alloplastik bir uyum sürecini yansıtır. Bu nedenle; uyum süreci yapıtlar üzerinde değişik  süreçleri açılımlamamızı sağlar. Bazen empati kurarak oluşturulan yüzey, nesneye bağlanarak; narsist nesnel sınır imgeleri ortaya çıkarırken; bir yandan da dönüştürme sürecinde ret ediş ile son bulan sınır imgeleri ile sonlanır. Aynı zamanda da alloplastik yüzey olarak tanımlanan kavramların ele alındığı temsili öğeler diyalektik bir itkinin yansıması olurlar.

      Cosmos yaratan alloplastik yeni yapısal örüntü, yaşamı kendi olmaya dönüştüren, bir nevi  pragmatist bir itkisel güçle nesne ile özdeşleyim kuran temsili semiyotik biçimler sunar. Aynı zamanda imgesel olarak;  itkisel ve biyolojik, ruhsal süreçlerin ortasında yer alan  kavramlar, bizi bir amaca doğru iten süreçlerin temsilidirler. Bu imgeler yaşam ve ölüm arasındaki sınır, biçim ve biçimsizlik arasında bulunan nesne ve özne arasındaki karşıtlık gibi veya bilinç ve bilinçsizlik arasında yer alan biçimlerin arasında yer alan karmaşayı yansıtırlar. O yüzden  bu diyalektik itkisel enerji ile var olan  bu imgeler bilinç ve bilinçdışı süreçlerdir ve psiko- plastik yüzeylerle beslenerek; kendine özgü biçimlere dönüşmektedirler.

     Teknik olarak kullanılan linol malzeme ise; kavramın kavram olarak ifadesinde önemli bir yer tutmaktadır. Tuval Yüzeyinde yer yer linol baskı ile oluşturulan imgeler,yüzeysel bir etki yaratmakta ve plastik bir ifade biçimi olarak rengin ve biçimin anlatım dilinin en önemli elemanı olmaktadır Bir çok nesnenin ve alanın yer aldığı sınır yaratıları renksel imgesel parçalara bölümlenmesinde ve tuval yüzeyini analitik olarak kurgulamakta önemli yer teşkil etmektedir.

www.fircasanatevi.com

@FIRCASANAT

Tel:+903124386008

Whtsapp:+905333114749

Adres:Hilal Mah.Tayland Cad.685.Sokak No.7/A                         

         06550 Çankaya-Ankara

Bir Cevap Yazın