CUMHURİYET’İN 100. YILINDA 100 YILIN REKTÖRÜ OLMAYA ADAY BİR RESSAM AKADEMİSYEN

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA 100 YILIN REKTÖRÜ OLMAYA ADAY BİR RESSAM AKADEMİSYEN

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2. DÖNEM REKTÖR ADAYI

PROF. DR. EMRE TANDIRLI ÖZGEÇMİŞİ ve PROJELERİ

Türkiye’nin ilk ihtisas Üniversitesi olarak 2017 yılında kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde şu sıralar, uzatmaların da oynandığı 2. Dönem Rektörlük yarışı tüm hızı ile devam etmektedir. Bu uzun soluklu Rektörlük yarışında yer alan bir isim: Prof. Dr. Emre Tandırlı, yine bir ihtisas Üniversitesi olan, mensubu olmaktan gurur duyduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur.

Emre Tandırlı’nın resimlerinden

1977 İstanbul doğumlu Emre Tandırlı İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi geçmişini temel alan, Lisans ve Lisansüstü aşamalar anlamında hep daha da derinlikli olarak güzel sanatlarla yoğurulmuş bir ressam akademisyen olarak dikkati çekmektedir. 19 Ekim Salı günü Ankara Yüksek Öğretim Kurulu Binasında YÖK Başkan vekili Rahmi Er’in başkanlığını yürüttüğü mülakat jürisi karşısında Kendini ve Projelerini tüm içtenliği ve tutkusu ile tanıtmış, kendisine yöneltilen sorulara net açık ve doğru yanıtlar vererek 11 aday arasında ilk 3 e girmiştir. Takip eden haftada Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde imza için gönderilen ve Mevcut Rektörün de dâhil olduğu 3 (üç) kişilik aday listesindeki tek ressam akademisyen Emre Tandırlı olmuştur.

Emre Tandırlı’nın resimlerinden

Nitekim bir ressam olarak Sanat ve Kültür ummanını bir bütün olarak algılamanın faziletini bil fiil yaşayan, Müzik ve Resim bölümleri ile bilinen Güzel Sanatlar Lisesindeki öğrencilik döneminden itibaren işitsel, görsel, geleneksel, güncel sentezi ile yaşamı boyunca hep daha ileriyi hedefleyen bir mizaca sahip olduğu bilinmektedir.

Yaşamına, sanatın sonsuzluğundan ne kadar katsa kardır düşüncesinden hareketle hep çok çalışmış, okumuş yazmış ve tüm akademik ve idari kademeleri genç yaşında elde etmiştir. Enerjisini gençlikten alarak hep genç ve dinamik kalmayı seçerek, kendi ifadesi ile “bu tutkulu gönül yolunda yetenekli gençlerimizi kültürümüz ve sanatımızla hep daha ileri taşımak” idealini benimsediğini her ortamda dile getiren bir eğitimci ve eğitim yöneticidir.

Emre Tandırlı’nın resimlerinden

Aynı zamanda İstanbul’dan Ankara’ya uzanan yolları sıklıkla arşınlamış, bir eli hep başkentimizde olan bir isimdir Emre Tandırlı. Özellikle de kuruluşundan bugüne Sayın Erol Parlak hocamızın da bir birinden kıymetli katkıları ile güçlenen ve kök salmaya başlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki gelişmeleri, inkişafları ve etkinlikleri yakından ilgi ile takip eden bir Kültür Sanat sevdalısıdır.

Emre Tandırlı’nın resimlerinden

Emre Tandırlı, İstanbul’da çeşitli Vakıf Üniversitelerinde pek çok bölüm ve programda birim yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Ankara’ya Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin akademik temsilcilik görevi ile şereflendirilmek sureti ile kültür ve sanatımızın gelişmesi, yükseltilmesi ve dünya çapında güçlü bir ses olması yoluna aşkı sadakatle talip olacağını belirtmektedir adaylık tanıtım çalışmaları kapsamında. 2. Dönem Rektör Adayı Ressam Akademisyen Emre Tandırlı, Akademik temsilciliğine aday olduğu Üniversitenin “bilim sanat ve eğitimde Ulusal güç küresel ses olmalı” ifadesini kullanır.

Gelelim Projelere: En öncelikli olarak karşımızda duran Müzik ve Güzel Sanatlar adını tamamlayacak olan Göktan Ay’ın değimi ile “işlevsizleştirilmiş” olmaktan kurtarılması gereken bir Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin kurulması, müfredat ve kadro anlamında tam teşekküllü bir nitelikle zenginleştirilmesi olacaktır. Bu fakülte çatısı altında, Geleneksel Sanat Disiplinleri olan Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu Fakülte üst başlığındaki Tasarım kelimesinin altını dolduracak olan Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı, Takı Tasarımı Sinema Televizyon ve Yeni Medya Tasarımı gibi bölümlerin de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu minvalde geçmişin zengin mirasında vakıf, çağı yakalamış ve ileriye taşıyacak bir yapılanmanın acilen ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir diğer proje Uluslararasılaşmakla ilişkili olarak kampüse entegre edilecek bir Kongre Merkezi, Sanat Galerisi, ayrıca akademik etkinlikleri teşvik ve destek organizasyonu, öğretim elemanı değişim programı (Erasmus+), Üniversite bünyesinde ve haricinde çeşitli bilimsel ve sanatlar yarışma organizasyonları, sürekli eğitim merkezi, bir kısım kuramsal dersler için kurulacak uzaktan eğitim merkezi sayılabilir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi başkentimizin merkezinde konulanmış klasik batı mimarisinin ihtişamlı ve etkileyici ambiyansı ile bir kent üniversitesi olmanın yanında evrensel nitelikte yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünceyi benimseyen, yeniliklere açık bir vizyona sahip bir dünya Sanat Üniversitesidir. Başkentimize ve hatta Ülkemize değer katan varlığı ile Bilim, Sanat ve Eğitimde başı çeken bir güç, benimsediği ilkeleri ile küresel ölçekte ses getiren bir akıl ve bilgi sarayıdır. Küresel rekabet ortamında mesleki yetkinlik ve uzmanlıkların şekilleneceği, aynı zamanda geleceğin daha da güçlü Türkiye’sinin nice başarılara imza atacak olan bireylerinin yetişeceği bir bilim yuvasıdır. Bu anlamda kurulacak olan bir kongre merkezi kurumun ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler bakımından nice zenginlikler katacak. Tanınırlığını bilimsel ve sanatsal geliştiriciliği, sürdürülebilir ve ölçülebilir özellikleri ile artırmada etkili olacaktır. 

Lisansüstü Enstitülerin eşgüdümü ile yürütülecek etkinlikler kapsamında Dünya ölçeğinde ses getirecek nice kalıcı bilimsel çalışma insanlığı aydınlık bir gelecek sunacaktır. Şehir içinde ve de kampüse entegre kurulacak bir Sanat Galerisinde Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarını kapsayan etkinlikler gerçekleştirilebilecektir. Bu eserler sergileyip satışa sunabilecek, satışlardan elde edilen gelirin % 30’u katalog, davetiye, vb. sergi organizasyon giderleri için kullanılmak üzere Üniversite döner sermayesine aktarılacaktır. Öte yandan hem dünya standartlarından profesyonel sanat galerisi yönetimi, hem de sanat ve tasarım ürünlerini üreten öğrencilerimiz için sektöre hazırlık bakımlarından eşsiz deneyimler kazanılmış olacak.  

Adayın Projeleri arasında yer alan Ulusal ve Uluslararası Kongre Merkezi Akademik Yükselme aşamalarındaki Ulusal ve küresel ölçekte meslektaşlarımız için hem olanak sağlayacak hem de katılım bedelleri ile Üniversitemizin gelirini artıran bir kanal olma özelliğini taşıyacaktır. Yine aynı şekilde Profesyonel sanat galericiliği anlayışı ile faaliyet göstermesi planlanan Sanat galerilerimizdeki eser satışlardan elde edilecek gelirin % 30’u yine Üniversitemizin gelirlerinin arttılmasında etkili olan bir kaynak durumunda olacaktır. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerindeki öğrencilerimiz ve öğretim kadromuzun performanslarından elde edilecek gelirin hakkaniyetli orandaki %30 luk bir kısmı da döner sermayemize katılacaktır. 

Emre Tandırlı, bir meslek olmanın ötesinde, şerefli bir misyon olarak gördüğü akademik temsilcilik görevine, bilim sanat ve eğitim üçgeninde, insanlığın, gençliğimizin ve Ülkemizin yükselmesi ideali ile tutku ve heyecanla tasavvur etmekte olduğum projelerle talip olduğunu belirtirken, Ulusal kalkınma ve refah düzeyinin arttırılmasındaki en etkili gizli aktörlerden olan Üniversite eğitimini ciddiye alınması gereken, liyakat kapsamında değerlendirilmesi gereken milli bir vazife olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu bilinç, misyon ve vizyon anlayışından hareketle, Rektörlük makamı şerefine nail olarak Ülkemize eğitim öğretim ve akademik temsilcilik kapsamında özverili hizmetler sunma arzu ve azminde olduğumu belirtmektedir. İstanbul ağırlıklı olmak üzere çeşitli illerimizden kendisine adaylığı ile alakalı hatırı sayılır bir destek oluşmuş daha da önemlisi kendisine duacı olan ciddi bir kitlenin olduğu bilinmektedir. Ne diyelim Emre Tandırlı hakkında Allahtan Hayırlısı inşallah. 

Bir Cevap Yazın