YAZMAK, OKUMAK ve SANAT ÜZERİNE

Nusret Karaca

YAZMAK ve OKUMAK ÜZERİNE

“Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir.” sözü ne güzel ve ne anlamlı!”

Öyleyse bugünkü eklerle günlüklerimden seçkiler.

Kalemle kağıdın kucaklaşması!

Paul Valery’den:

“Yazmak, geleceği görmektir.”

“Okumak istediğiniz ama henüz yazılmamış bir kitap varsa; onu siz yazın.” der.. Toni Morisson

Margaret Atwood da

“Gerçeği yazabilmenin tek yolu, yazdıklarınızın asla okunmayacağını varsaymaktır. Başka biri tarafından değil, daha sonra kendinizin bile okumayacağını varsaymak.” diye açıklıyor yazmak konusundaki düşüncesini.

Ernest Hemingway ise;

“Bir yazar, eğer gerçekten işe yarar bir şey yazarsa, betimlemez. İcat eder ya da kendisi kurar; kişisel veya kişisel olmayan bilgilerinden yola çıkarak yapar bunu.”

Francis Bacon‘a gelince;

“Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak, hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır.”

John Jakes‘den

“Kendiniz olun. Her şeyden önce, kim ve ne olduğunuzun, neye inandığınızın yazdığınız her cümleyle, bitirdiğiniz her parçayla parlamasına izin verin.”

Kısa…öz…ancak çok şey anlatıyorlar değil mi!

***

VE!….SANAT ÜZERİNE

Sanat “İnsan zekasının doğayı işlemesi ve kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir” tanımı ne güzel özetliyor aslında sanatı..Ve.. A.Dürer’in “Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir.” cümlesi…

İnsanoğlu tarihin her döneminde gereksinimlerini sağlamak için doğayı keşfetmeye çalışmış, onu değiştirmek için aklını ve var olan zekasını kullanmıştır.

Çanak çömleklere verilen şekiller, mağara duvarlarındaki tasvirler, duygularını taşlarda, çeşitli kabartmalarda işleme, çizgi ve renge verilen önem, tiyatro ile müzik ile iletişim ve seslerle duyguların arasında bağ kurma…vs.

Sanat, insanda güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkarır, çirkine tahammül edemez, yeni düşünceler getirir.

Sanatçının eseri ondan bir parçadır.. Hoş olmayan şeyler sanatçıda sıkıntı yaratır. Uyum onun için önemlidir.

“Ben boyaları kendimle karıştırıyorum” diyen John Opice bu sözüyle sanatın asıl yönünü vurgulamıştır…

Her insanda bir güzellik duygusu vardır.. Sanat eğitimi almasalar da bazı kişiler uyum konusunda titizdir…Bu da sanatsal bir duygu kıpırtısıdır ..

Tarihten önce yaşamış insanların ortak bir dili olmadığı için resim bir anlatım aracı olmuş.

Horatius “Resim kelimesiz  bir şiirdir” der.

Can Gürzap “Sanat Beynin Vitamini”

Duyguların ortak dili sanat, bunun yaratıcıları da sanatçılardır.

Böyle günlerde sanat olmasaydı, yazmak, okumak olmasaydı!

Düşünmek bile istemem!

****************

Özlü Sözlerden!

“Sanat gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.”

( Pablo Picasso)

“Yazmak sanatı, hayatı incelemekle kazanılır.”

(Amiel Suche)

“Okuma alışkanlıkların en asilidir.”

(Antoine Albalat)

Bir Cevap Yazın