‘SENKRON” kapsamında Oleksiy Koval’ın ”Scala” videosu
Karşı Sanat’ta

“Skala”
Oleksiy Koval, 2022
Dijital boyama, video, full HD

12. yüzyıldan (Aziz Katerina Manastırı, Sina Yarımadası, Mısır) “İlahi Yükseliş Merdiveni” ikonu (Κλίμαξ; Scala veya Climax Paradisi) ve Kyiv Metropolitan Cyprian listesinden “Adımlar” bana kompozisyonu yazmam için ilham verdi. “Skala”. 33 giriş ile kompozisyon, yüzeyde sol alttan sağ üste doğru hareketi ifade eder. Renklerin uygulanması en küçük birim ile başlar ve en büyüğü ile biter. Video kaydı, boyama sürecini doğrudan belgeliyor.

Bu kompozisyon THE BEAUTIFUL FORMULA LANGUAGE ( https://oleksiykoval.com/language ) kullanılarak yazılmıştır.

THE BEAUTIFUL FORMULA LANGUAGE, yeni kompozisyonlar yaratmaya ve halihazırda var olan resimleri not etmeye izin verir.
 
 
“Scala”
Oleksiy Koval, 2022
Digital painting, video, full HD
 
The icon “Ladder of Divine Ascent” (Κλίμαξ; Scala or Climax Paradisi) from the 12th century (St. Catherine’s Monastery, Sinai Peninsula, Egypt) and “Steps” from the list of Kyiv Metropolitan Cyprian, inspired me to write down the composition “Scala”. With 33 entries, the composition expresses the movement from the bottom left to the top right on the surface. The applying of colors starts with the smallest unit and ends with the largest. The video recording directly documents the process of painting.

This composition has been written using THE BEAUTIFUL FORMULA LANGUAGE ( https://oleksiykoval.com/language )
 
THE BEAUTIFUL FORMULA LANGUAGE allows to create new compositions and to notate already existing paintings.

Bir Cevap Yazın