Avni Öztopçu Atölyesi Sergisi M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde…

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-iş Bölümü Öğretim Üyelerinden, Dr. Öğrt. Üys. Avni Öztopçu’nun Atölye Öğrencileri Sergisi, ‘Koridor’ Sergileri konsepti içinde, bölümde açıldı.. Çalışmalar ay sonuna kadar sergileniyor…

Avni Öztopçu hoca, ‘Ders Belgeliği’ adı altında farklı disiplinleri de bir arşiv ve araştırma boyutunda bir araya getirerek, bu alana yönelik olarak da bir motivasyon ve çalışma disiplini imkanı sağlıyor…

Ders BELGELİĞİ

ders BELGELİĞİ, dünyaya açık olmayı, biçimi ve doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmek için, öğreten ve öğrenen ilişkisinin birbirine katkı sağladığı bir oluşumdur. Öğrencinin üreterek ve aşama aşama öğrendiği, içinde yer alarak, görerek, dokunarak; hissettiği, içselleştirdiği bir yapıyı sürdürerek, mesleğinin hakiki insanı olmayı hedefleyen kültür öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar.

Her çalışmanın yapılanma sürecinde, öğrencinin düşünceleri ve katkıları bulunur. ders BELGELİĞİ, kendi içinde BELGELİK Ağaçları, Müzik BELGELİĞİ, Felsefe BELGELİĞİ, Görüntü BELGELİĞİ gibi farklı kollara ayrılır. BELGELİK Ağaçları tohum toplayıp, fidanlar yetiştirerek çevreye duyarlılığı arttıracak çalışmalar yapar. Müzik BELGELİĞİ, müzik ile resim ilişkisini araştırır ve müzik denemeleri yapar. Felsefe BELGELİĞİ, sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yürütür. Her kol, kendi alanın resimle olan ilişkisini de araştırarak, sanat eğitimini desteklemeyi amaçlar. Son olarak Görüntü BELGELİĞİ de, atölyede yapılan tüm çalışmaların kaydını tutar. Eğitimle ilgili video ve ses kaydı yapar, bunları sanal ortama aktarır ve öğrencinin resim-desen çalışmalarını arşivler.

ders BELGELİĞİ, eğitim sürecinin belgelerini, paylaşmak amacıyla da her yıl bölüm içinde BELGELİK Sergileri açar. Bugüne kadar açılan 43 serginin 39’u bölüm içinde, 4’ü de yurtdışında gerçekleşmiştir.

ders BELGELİĞİ aynı zamanda yürütmekte olduğu tüm bu çalışmaların, sürekli sergileneceği bir Eğitim Müzesi oluşturmayı da hedeflemektedir. ders BELGELİĞİ Müzesi, kendisini bir müze olarak sınırlamayacak. O bölgede yaşayan insanlara olanaklar sağlayacak, eğitimler verecek, bünyesinde kuracağı atölyeleriyle ve enstitüleriyle de sanat eğitimine katkı sağlamayı amaçlayacaktır.

Müzenin çevresinde, kurulacağı bölgenin bitki örtüsü ve ağaç çeşitliliği dikkate alınarak, bir arboretum oluşturulacaktır. Arboretum için de ders BELGELİĞİ mezunları çalışacak. Resim, desen, heykel, seramik, tekstil atölyeleri kurulacak. Üniversitelerin sanat alanında eğitim gören öğrenciler, bu atölyelerde çalışabilecek. Davet edilen sanatçılarla ve sanat eğitimcileriyle birlikte çalışma ortamları sağlanacak. Bölgenin öğrencileri için özel çalışma programları yapılacak.

 Bu amaç hazırlığı için, sanal müze çalışmaları başlatılmıştır. Sanal müze, ders BELGELİĞİ öğrencilerinin sanat eğitimini, erişilebilir bir dijital ortam aracılığıyla belgelemek ve sanat eğitimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. ders BELGELİĞİ Müzesi’nde, 1995 yılından günümüze kadar uzanan öğrencilerin ve ders BELGELİĞİ’nin çalışmaları yer almaktadır.

 * * *

 “ders BELGELİĞİ, yaşamın her alanını bir öğrenme olarak görür, klasik eğitimin sınırlı mekan anlayışını reddeder. Doğaya dokunur, doğanın yanında yer alır. Mezun olan öğrenciler, Anadolu’nun her bölgesinde, öğretmenlik yaptıkları okullarda, ders BELGELİĞİ deneyimlerini geliştirerek, kendi öğrencilerine ve çevrelerine taşırlar.”

Ders BELGELİĞİ’ne ait etkinliklerin detaylı bilgilerine http://www.gunleme.dersbelgeligi.com/ https://www.avnioztopcu.com/dersbelgeligi/ http://www.muze.dersbelgeligi.com adreslerinden ulaşılabilir

Bir Cevap Yazın