Marmara Üniversitesi Atatürk Eğt. Fak. G.S.E. Blm. Resim-İş Eğt. Anabilim Dalı I. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

Amaç: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek, sergilemek ve öğrencileri teşvik etmektir.

Yarışmada sıralamada dereceye giren ilk üçe başarı ödülü takip eden iki kişiye mansiyon ödülü olarak boya seti verilecektir. Eseri sergilemeye layık görülen katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Konu: Konu sınırlaması yoktur. Teknik: Teknik serbesttir. (Sergilemeye hazır şekilde teslim edilecektir.) Katılım şartları: Katılımcılar, önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok 1 (Bir) eserle yarışmaya katılabilirler. Yarışma Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında tüm Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere açıktır.

Katılımcılar resim alanında malzemelerle yaptıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılan eserlerin kısa kenarları 40 cm’ den az, uzun kenarları 120 cm den fazla olamaz. Yarışmaya katılan resimlerin ön kısmında katılımcının kimliğini belirten ad, imza, simge vb. işaretler bulunmamalıdır.

Herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılır. Katılım formu katılımcıya ait güncel tarihli öğrenci belgesi ile birlikte iletişim adresine kargo ya da elden teslim edilecektir. Kargoyla gönderilen eserlerde oluşabilecek gecikmeler ve hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Son Teslim Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma

Seçici kurul: Prof. Devrim ERBİL, Prof. Güngör TANER, BUBİ (Ressam), Prof. Dr. Şehnaz YALÇIN, Doç. Dr. Ümit GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi H. Avni ÖZTOPÇU, Dr. Melik İSKENDER, Saim ERKEN (Ressam)

Değerlendirme: Seçici kurul değerlendirmesi 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Sonuçlar 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk Eğitim Fakültesi web sitesinde duyurulacaktır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı; ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına sahiptir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı I. Ulusal Resim Yarışması ve Sergisi Ödül Töreni 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 13:30‘da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atatürk Sanat Galerisi’nde yapılacak olup sergi 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Eserlerin iadesi: Sergilenen eserler ve diğer belgeler sergileme sonrası katılımcının tercihi doğrultusunda belirtilen tarihler arasında elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen eserlerde oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Eserlerini elden teslim almak isteyen katılımcıların sergi bitimini takip eden 15 gün içerisinde eserlerini teslim almamaları durumunda Üniversitemiz eserlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerlidir. Yarışmaya eser gönderen bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Ödül, mansiyon ve sergileme alan tüm eserler sergi sonrası iade edilecektir. Ödül alanlar isterlerse resimlerini kurulması planlanan A. E. F. Sanat Müzesi koleksiyonuna bağışlayabilir. Eserlerin geri alınabileceği tarihi: 31 Mayıs – 7 Haziran 2022

Bir Cevap Yazın