ATİLLA ATAR Baskıresim(Litografi) ve Resim Sergisi

                 Gelecekte…/ In the future…

Türk baskıresim sanatının önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda sanat eğitimi alanında da önemli yeri olan Atilla Atar, litografileri ve son dönem boyaresimlerinden bir seçkiyi sanat izleyicilerine sunuyor.

Atilla Atar: T.Ü. Akrilik

Doğayı kendi haline bırakmayan insanoğlunun; bilinçli ya da bilinçsiz meydana getirdiği tahribatla karşı karşıya olduğunu, gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakacağını bile bile bu hoyratlığının devam ettiğini özellikle vurgulayan sanatçı, imge, algı, bellek, imgelem gibi ussal süreçlerde eserlerini gerçekleştirirken karşılaştığı sürprizlerden de yararlanıyor. Atilla Atar, çalışmalarında, doğanın yok oluşuna, zamanı geri çevirmenin mümkün olmadığına, geometrik elemanlar, soyut doğa ve kent imgeleriyle göndermeler yapıyor.

Atilla Atar, Dönüşüm 2, Litografi

“Plansız bir kentleşmeden tutun da endüstrileşmenin ve onun atıklarının doğal düzenin yapısını altüst ettiği bugün kabul gören bir yaklaşımdır. Özellikle de geride bıraktığımız yüzyıl, birçok yapıcı yönüyle birlikte, doğal yaşam ve çevresel faktörlerle ilişkisi yönüyle de, dolaylı ya da dolaysız geri dönülemeyecek, onarılamayacak ve izleri asla silinemeyecek tahribatların bırakıldığı bir yüzyıl olarak hafızalarda kaldı. En önemlisi de bugün geldiğimiz noktada bilinçli ya da bilinçsiz ama her defasında doğal çevrenin hoyratça kullanımının kanıksanan bir alışkanlığa dönüşmüş olmasıdır.

Atar, son dönem resimlerinde, hayatımızın ötelediği ama yaşam için vazgeçilmez olan bu sorunları yapıtlarına taşımakta ve bunları kullanarak yitik bir geleceğin ipuçlarını verir gibidir”. (Hayri Esmer, Taş Kalıptan İmgeler, 11 Mart 2019)

        13-23 Mayıs 2022

         Açılış : 13 Mayıs 2022  Cuma   Saat: 18.00

        Niş Art Gallery, Teşvikiye Fırın Sokak no 11/A İstanbul

Bir Cevap Yazın