Oktay Değirmenci’den: “Hayat Bazen…” Sergisi

İzmir’de yeni açılan ESKİİZ Sanat Galerisi, faaliyetlerinin ikincisi olan Oktay DEĞİRMENCİ’nin

‘’HAYAT BAZEN…’’ adlı resim sergisini sanatseverlere açtı. Yaklaşık yirmi resimden oluşan ‘’HAYAT BAZEN…’’ seçkisi için Oktay DEĞİRMENCİ; ‘’Kalabalıklardan hem imtina edip hem özlemini derinden duyumsadığımız, bir yandan da bizim hayatlarımızın öznesi olduğumuzun bilincine bir şekilde vardığımız ya da buna çalıştığımız süreçlerden geçiyoruz. Bir yandan bireysel donanımımızla baş başa kalırken bunu kolektif bir biçimde yapıyor oluşumuzun gücünü de hissettik. Şikayetçisi olduğumuz günlük hayat rutinlerimizi özler olduk ya da kendi başınalığımızın gücünü ölçüp tarttık. Bu birbirine zıt ve karşıt iki yön gibi görünen gelgitlerinse hayatın ta kendisi olduğuna karar verdiğimizde, hepimizde bir rahatlama olabilir diye düşünüyorum. Hayat bazen öyle, bazen böyle ve bizim ona gösterdiğimiz reaksiyonla, iyisiyle kötüsüyle bizim olabiliyor ancak. Bu işler tam da bunun üzerine düşündüğüm, kendi adıma bu anlamda hayatla uyumlanmaya çalıştığım dönemde ürettiklerim. Resimlerim, ilk bakışta insan güruhları ama tek tek de algılanabilecek, hayat gailesi içindeki figürlerin kompozisyonu’’ diyor.

Sergi 11-25 Mayıs tarihleri arasında ESKİİZ Sanat Galerisinde ziyaretçilerini bekliyor.

Aysun OZ

HAYAT BAZEN…

Senin gözünün, duygularının, düşüncelerinin süzdüğü bir hayatın var. Sana özgü ve parmak izin gibi yegâne bir motifle örülmüş bu delikli kepçeden kendine aldıkların ve yaşamına eklediklerin…

Kendi zamanının suyunda eritilmiş, o çağa, o ömre atfolan düşünceler, inanışlar, mücadeleler… Demini beklemiş, rengi dönmüş, olmaya ermiş veyahut hala tohum kalmış bir dünya his, iş ve düş.

Bazen eşsiz bulduğun ve üstüne titreyerek inşa ettiğin özenli anlar, bazen de çiğ, işlenmemiş, kaba saba algılar, planlar, yargılar.  Bütün bu gürültü patırtı, harala gürele içinde zaman zaman kendini özenle taşıdığın, zaman zaman kapattığın ve hatta attığın o yer de senin biricik hayatın, herkes gibi, herkesle birlikte hayatın kalabalığına daldığın, dünya telaşına karıştığın yer de. Hayat bazen öyle, bazen böyle. Uçsuz bucaksız hayatın arasından kendine, uçsuz bucaksız kendinden hayata.

Oktay Değirmenci’nin resimlerinde görmeye alıştığımız insan figürleri, kalabalıklar, insan yığınları onun resminin plastik kurgusunun en önemli unsurudur. ilk bakışta leke dağılımı, koyu-açık, boşluk-doluluk dengesinin dinamiğinde bir araya gelen, bunların da içinde hareketli-durağan alanların yaratıldığı kompozisyonlar görürüz. Yıllar süren üsluplaşma yolculuğunda figürlerinin boşlukla olan dansı, ilişkisi, belki savaşı ya da dönüşümü dikkat çeker. Görmeye alışkın olduğumuz bu boşluk, bize herhangi bir ipucu vermiyor gibi görünse de, figürle olan kopmaz bağıyla onun ifade biçiminin asıl gücünü oluşturur. Bu büyük boşluklar da onun resmine önemli bir işlevle dahil edilmiştir.

Önceki yıllarda yaptığı çalışmalarına baktığımızda insan figürleri yine kendi özgün dilinde lekesel formlarken, son dönem işleri, belirgin bir şekilde gördüğümüz ve hatta karakterize diyebileceğimiz, adeta personalara dek devinen bir görünüme sahip. Kalabalıklar kendi eksenlerinde özgürce salınırken, şimdi her biri bir bütünün hem bir parçası hem de kendi yaşamının öznesi olarak da oradalar gibi.

Kişisel yaşamın, hayatı, dünyayı algılayışın, öznel tutumların, bireysel seçimlerin ön planda olduğu günümüz algısının etkisi özellikle bu seride derinden algılanıyor. Yıllar içerisinde onun resminde yüzlerin, uzuvların, fiziksel özelliklerin netlik kazandığı görülüyor. Figürler seçtiği bir yönde hareket ederken mekâna ilişkin tek bir ipucu göremeyişimiz bile günlük hayatın içinde akıp giden insanların koşuşturmasını çağrıştırıyor.

Oktay Değirmenci bu sergi seçkisi için ‘’Kalabalıklardan hem imtina edip hem özlemini derinden duyumsadığımız, bir yandan da bizim hayatlarımızın öznesi olduğumuzun bilincine bir şekilde vardığımız ya da buna çalıştığımız süreçlerden geçiyoruz. Bir yandan bireysel donanımımızla baş başa kalırken bunu kolektif bir biçimde yapıyor oluşumuzun gücünü de hissettik. İnsan sosyal bir varlık. Her türlü bireysel sürecin büyük resim diyebileceğimiz toplumsal alanda onay görmesine, görülmesine ihtiyacı var. Şikayetçisi olduğumuz günlük hayat rutinlerimizi özler olduk ya da kendi başınalığımızın gücünü ölçüp tarttık. Bu birbirine zıt ve karşıt iki yön gibi görünen gelgitlerinse hayatın ta kendisi olduğuna karar verdiğimizde, hepimizde bir rahatlama olabilir diye düşünüyorum. Mutlu olma takıntısı bu çağın insanının en büyük laneti gibi. Hayat bazen öyle bazen böyle ve bizim ona gösterdiğimiz reaksiyonla, iyisiyle kötüsüyle bizim olabiliyor ancak. Bu işler tam da bunun üzerine düşündüğüm, kendi adıma bu anlamda hayatla uyumlanmaya çalıştığım dönemde ürettiklerim. Resimlerim, ilk bakışta insan güruhları ama tek tek de algılanabilecek, hayat gailesi içindeki figürlerin kompozisyonu’’ diyor.

Sanatçı Oktay Değirmenci’nin “Hayat Bazen…” isimli Resim Sergisi 11-25 Mayıs tarihleri arasında ESKİİZ Sanat Galerisinde izleyicisiyle buluşuyor. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.

Bir Cevap Yazın