CAN GÖKNİL “BELKİ VARMIŞ BELKİ YOKMUŞ”

Bozlu Art Project Mongeri Binası, 17 Mayıs – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Can Göknil’in “Belki Varmış Belki Yokmuş” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 2018 tarihli retrospektifinden sonra ürettiği son dönem çalışmalarının izleyici ile buluşacağı sergi, “zaman” ve “hayal” kavramları üzerinden sanatçının çok yönlü kişiliğini ortaya koyuyor.

Yazdığı ve resimlediği kitapların yanı sıra ressam kişiliği ve üç boyutlu sanat üretimleriyle 1970’lerden bu yana sanat dünyamızın önde gelen isimlerinden biri olan Can Göknil’in “Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergisi Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sanatseverler ile buluşuyor. * Sergi, adını içinde Can Göknil’in bir çalışmasının da olduğu Ayfer Tunç’un aynı isimli kitabından alıyor. “Zaman Zaman İçinde” ve “Sanat Hayal İçinde” başlıkları üzerinden iki kavram üzerinden ilerleyen sergide Göknil, kadim kültürlerden bu yana insanların hayal gücüne, inançlarına, gelecek algılarına şekil veren gezegenler ve çeşitli gök cisimlerinin farklı kültürlerde yeni isim ve anlamlar kazanarak devam eden sürekliliğine ve çeşitli mitolojik hikâyelere odaklanıyor.

Göknil, ismini Pertev Naili Boratav’ın aynı isimli kitabından alan, “Zaman Zaman İçinde” bölümünde “zaman” kavramını “mitolojik” bir altyapı ile ele alıyor. Sanatçının kodeks formatında Ayous ağacı üzerine betimlediği resimlerinde, insanoğlunun bilinmeyene ulaşma ve anlamlandırma çabasına tanık olacağımız mitolojik sahneler, gezegenler ve söylencelerin peşinde, zaman içinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bozlu Art Project Mongeri Binası 19 Mayıs Mah. Dr. Şevket Bey Sok. Mongeri Binası No: 5 Şişli / İstanbul 34360 +90 212 233 72 33 Serginin “Sanat Hayal İçinde” başlığı altında toplanan bölümünde yer alan eserlerde, sanatçının “hayal” dünyasının tuval üzerine yansıyan ritmine eşlik ediyoruz. Göknil son dönemde yaptığı bu çalışmalarını “Zamanı sanatla dokudum; pandeminin getirdiği yalnızlık içinde resimlerime hayâllerimi, özlemlerimi yerleştirdim.” sözleriyle özetliyor. İçinde bulunduğumuz karamsar ortama rağmen şen ve mutlu bir yaşamın izini sürdüğümüz bu dünya, bize yeni ve umut vadeden kapılar aralıyor. Hayallerden sıyrılıp tuvallere aktarılan gerçeküstü ve espri yüklü kurgular, düşsel öğeler, masalsı bir atmosfer eşliğinde izleyicinin karşısına çıkıyor.

1970’li yıllardan itibaren her sergisini ayrı bir konu ve kavram bütünlüğünde düzenleyen sanatçının “zaman” ve “hayal” kavramlarını ele aldığı “Belki Varmış Belki Yokmuş” isimli sergisi 17 Mayıs – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.

Can Göknil

1945 Ankara’da doğan Can Göknil, 1966 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni (Robert Koleji) bitirdikten sonra A.B.D.’ye gider. 1968 yılında Knox College Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olur. Aynı yıl New York’da The City College of The City University’de Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlar. 1969’da mezun olur ve 1974 yılında Türkiye’ye döner.

 Resimlerinin yanı sıra yazdığı ve resimlediği çocuk kitaplarıyla da tanınan Can Göknil’in çocuklara yönelik öykülerden oluşan ilk resimli kitabı Kirpi Masalı 1974 yılında yayımlanır.

Ellinin üzerinde çocuk kitabına imza atan Göknil’in kitapları, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Arapça, Macarca ve İtalyanca gibi dillere çevrilerek, dünyanın farklı ülkelerinde okuyucu ile buluşur. 2000’li yıllardan itibaren öykü kitapları da yazan Göknil’in otobiyografik nitelikli Can’lı Yolculuk isimli kitabı, 2019 yılında yayımlanır. Yazarlığını Oğuz Erten’in yaptığı, sanatçının yaşamı ve sanatını konu edinen Can Göknil: Yaşamı ve Sanatı isimli kitap, 2018 yılında, Can Göknil’in yazıp, resimlediği Ressam Masalı isimli çocuk kitabı ise 2019 yılında Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkar.

Can Göknil, Orta Asya, Anadolu mitolojisi, efsaneleri ve hikâyeleri üzerine derin araştırmalardan yola çıkarak ürettiği yapıtlarında geleneğe atıfta bulunacak şekilde yazı ile resmi buluşturur ve yalnızca resimlerinde değil üç boyutlu çalışmalarında da çocuksu, öyküsel ve düşsel bir atmosfer kurgulayarak özgün bir sanat dili oluşturur.

Bilgi için: contact@bozluartproject.com +90 212 233 7 233

Bir Cevap Yazın