“Gönül Dili” Sergisi, The Wall Art Gallery’de…

‘Gönül Dili’

Geleneğin Gelecekle Bir Sentezi veya Görünenin Ardına Bakmak!

Çalışma: Taner Alakuş

Yeni açılan sergi mekanlarından ‘The Wall Art Gallery’ 15 Nisan – 24 Mayıs tarihleri arasında sıra dışı bir minyatür sergisine ev sahipliği yapıyor.

Gülşah Pestil

Gülşah Pestil küratörlüğünde açılan sergi, çağdaş minyatür sanatının genç kuşak temsilcilerinin yanı sıra, Taner Alakuş ve minyatür sanatının Canan’ca halini bizlere ‘Gönül Dili’nden anlatan sevgili CANAN’ın sürpriz işlerini bir araya getiriyor.

Merve Zeybek

Günümüzden bir bakış açısı ile geleneksel form, biçim ve üslupların tekrar sorgulanarak güncel sanat pratiği içerisinde yer bulması yeni bir anlatım dilinin habercisidir.

Gül Sager

Minyatür sanatının günümüzdeki işlevini yeniden tanımlamak ve minyatürün ifade dilini kullanarak bugünü sorgulamak serginin ortak çıkış noktalarından biri olmuştur.

Canan

Günümüz çağdaş sanat meselelerinin, gelenekten beslenen bir ifade biçimiyle anlatılması ve bu doğrultuda çok sesli bir gösteri oluşturulması sergideki sanatçıların ortak özellikleridir. Ayrıca geleneksel olandan esinle modern bir hareket yaratılarak izleyiciye yumuşak bir zıtlık gösterilmek istenmiştir.

Bu anlamda minyatür sanatını geleneksel bağlamından kopararak alternatif bir geleneksellik yaratılmış olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda sergi, yeni düşünüş biçimlerini ve yeniden ele alınan geleneği çağdaş bir ifadeyle sunması açısından önem taşımaktadır.

Bir Cevap Yazın