Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde: “GÖÇ” Ulusal Karma Sergi ve ECE DİKBIYIK Resitali

GÖÇ ULUSAL KARMA SERGİSİ VE

ECE DİKBIYIK SOLO VİYOLONSEL RESİTALİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Karaağaç’ta tarihi tren garının bulunduğu Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “Göç” temalı ulusal karma bir sergiye ev sahipliği yaptı. Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan Göç Ulusal Karma Sergisi’nde, Trakya Üniversitesinin yanı sıra yurt içinden sanatçıların eserlerine yer verildi.

Ayhan Çetin

Sanat alanında birbirinden farklı türde ve tarzda pek çok yapıtın bulunduğu sergiye katılan sanatçılar, kendi perspektiflerinden göçün izlerini sanatseverlerle buluşturdu. Göç temalı sergide, sanatçıların göç olgusu ile ilgili farklı sanat üsluplarıyla oluşturduğu 31 eser sergilendi.

Baybora Temel

Göç ve göçmen kavramları insanlık tarihi kadar eski kavramlardır ve insanlık için en önemli sosyal değişimlerden biridir. İnsanlar tarih boyunca ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gibi çeşitli nedenlerden dolayı zorunlu ya da değil yaşadığı mekanlardan ayrılmak durumunda kalmışlardır.

Cevat Atalay

Bu ayrılık, insan ve mekan üzerinde çok yönlü bir etkiyi de beraberinde getirmiş, insana dair olan inanç, düşünce ve yapıların dönüşüm yaşamasına zemin hazırlamıştır.

Ercan Yılmaz

Ayrıca insanların toplumsal ve zihinsel olarak yer değiştirmesi sonucu farklı kimliklerle teması, yeni mekana uyumu, yenilikleri benimsemesi, yayılması gibi birçok süreci de beraberinde getirmiştir.

Ferit Yazıcı

Zaman içinde göç edilen yere bağlı olarak göçmenler toplum ile ilişkilerini arttırmış ve doğal bir sonuç olarak da kendi kültürleri ile göç ettikleri toplumun kültürünü sentezleyerek yeni bir kimlik ve kültür ortaya çıkarmışlardır.

Kerem İşcanoğlu

Göç kavramı, son yıllarda çok daha öne çıkan, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olarak gündemdeki yerini hala korumaktadır ve hala birçok ülkenin sorunu olmaya da devam etmektedir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları da tarih boyunca hem göç vermiş, hem göç almış aynı zamanda da transit geçiş ülkesi olarak, göçü ve göçün sonuçlarını en çok deneyimleyen ülke olmuştur. Osmanlı Devletinin son yıllarında, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yeni ülkenin sınırları dışında kalmış bazı Türk ve Müslüman kökenli toplulukların ülkeye yerleşmeleri, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sonrası göç ve mübadeleler, köyden kente göçler ve işçi göçleri toplumsal değişimin bir sonucu olarak büyük bir toplumsal dönüşüme neden olmuştur.

Ruken Aslan

Sanat ile toplumsal değişim ve gelişmeler ilk çağlardan beri birbiri ile yakından ilişki içinde olmuştur. Dolayısıyla sanatın ve toplumların tarihi birbirinden ayrı düşünülemez. Göç ve sanat insanın yaşamsal süreci içerisinde sürekli var olan kavramlardır ve göç kavramı insanlık tarihini etkileyen süreçler arasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir.

Salim Özgür

Bu iki kavram karşılıklı, dolaylı ya da dolaysız olarak birbirini derinden etkilemekte ve beslemektedir. Yaşanan bu göçlerin olumsuz etkilerinden doğrudan etkilenen sanatçıların konuları ele alışı, sanat ile birlikte toplum önünde görünür kılınmıştır.

Semra Doğan

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Göç kavramını merkeze alarak düzenlediğimiz bu sergimizde amacımız, yaşantımızı dönüştüren göç kavramını sanat ve tasarım açısından ele alarak, 31 sanatçı ve akademisyenin hazırladığı çalışmalarla, bu güncel konu hakkında izleyicinin dikkatini çekmektir.

Ece Dikbıyık

Kimi zaman bir resim, bir heykel, kimi zaman bir seramik ya da bir müzik, göç ve göçmenlik üzerinden hayatımıza girerek bizi farklı yolculuklara çıkarmaya çalışmaktadır. Açılışını yaptığımız bu anlamlı sergide yer alan sanatçılar arasında göçü birebir yaşamış bazı sanatçıların eserlerinin yanında, göç duygusunu içinde hissetmiş ve eserlerinde konu edinmiş sanatçılar da bulunmaktadır.

Küratörlüğünü Prof. Melihat Tüzün’ün gerçekleştiği sergiye Ali Muhammed Bayraktaroğlu, Ayhan Çetin, Baybora Temel, Berrin Bayraktaroğlu, Candan Önay, Ceren Baykan, Dalila Özbay, Elif Okumuş, Enis Malik Duran, Ercan Yılmaz, Ferit Yazıcı, Fırat Uysal, Gıyaseddin Gezgin, Gökhan Temizel, Güray Uygun, Gürkan Uzunköprü, Hasan Çağlayan, İrem Koçan, Kerem İşcanoğlu, Melihat Tüzün, Mehmet Enis Şensever, Mustafa Cevat Atalay, Nebahat Şimşek, Nurhayat Güneş, Rahime Türkoğlu, Salim Özgür, Sedanur Şimşek, Semra Sonya Doğan Ak, Serpil Kara, Tolga Boztoprak 31 sanatçı katılmıştır.

Serginin yanı sıra konser etkinliğinin de gerçekleştirildiği programımızda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Ece Dikbıyık Solo Viyolonsel Resitali ile keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

Salim Özgür birebir göçe tanık olmuş bir sanatçı olarak çalışmasında ailesi ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığı o anının duygusunu bizlere derinden hissettirmiştir.

Mustafa Cevat Atalay ise göç eden toplumun yaşadığı coğrafyadan koparak, endüstrileşmiş kente yolculuğunu aktarmıştır. Çalışmasında topluluklar, zaman ve geçicilik kavramlarına odaklanmıştır. Ve sergide yer alan birçok sanatçı da göç yolculuğunu kapalı ya da açık kavramlar ile çalışmalarında konu edinmiştir.

Sergide yer alan bir başka sanatçı Semra Sonya Ak Doğan da göçü birebir yaşamış bir sanatçı olarak yine çalışmasında göç konusunu ele almıştır.

Aynı şekilde göçe tanıklık eden Ferit Yazıcı da yaşadığı duyguyu çalışmasına konu edinmiştir.

*Baştaki resim: Melihat Tüzün

Bir Cevap Yazın