MALEVİÇ’İN “ NESNESİZ YERYÜZÜ” ÇIKTI!

MALEVİÇ’İN “ NESNESİZ YERYÜZÜ” ÇIKTI!

    Almancadan, Ruşen Eşref Yılmaz’ın titiz biçimde dilimize çevrilen (aktarılan ) Kazimir  Maleviç’in “ NESNESİZ YERYÜZÜ” yapıtını sanatçılar ve   sanatı sevenlerle buluşturuyoruz. İster bilim isterse sanat ve edebiyat olsun, her alanın kendine özgü büyükleri var. Sanat alanının en büyüklerinden biri, sanatçı ve kuramcı Maleviç’tir ki  “siyah Kare” adlı yapıtıyla sanat tarihine damgasını vurmuştur.

Sanatın en dip noktalarında gezinerek, köktenci ve eleştirel yaklaşımlarıyla  önemli saptamalar yapıp çözümlemelerle bilinci açan temel savlarıyla öne çıkan Maleviç’in yapıtı; dünya sanat ortamında büyük yankı yaratmıştır. Sanatçı vargıları kapsamında gösterge bilimin olanaklarını kullanırken, bilinç ve bilinçdışına uzanan göndermeleri ve sanatı irdeleyen derin gözlem ve yorumlarıyla  doğruluğun  ipuçlarını vermektedir..

Maleviç, duygular aracılığıyla açığa çıkan arzu ve düş gücünün denetimsizliğinde ortaya attığı “Süprematizm” kavramıyla  sıfır biçimin dipsiz uçurumlarında okuyucuyu yolculuğa çıkararak  “hakikat”i sorgular, tinsellik düzleminde  gerçekliğin bilinmeyen olası anlamını arar. İşte kitaptan alıntılar: Gerçekçi (realist)bir sanatçının çalışması, doğayı olduğu gibi yeniden üretir ve onu uyumlu, organik bir “bütün” olarak sunar. Doğanın böyle bir yeniden üretiminde (röprodüksiyon) hiçbir yaratıcı unsur saptanmaz, çünkü yaratıcı unsur doğanın değişken olmayan bireşiminde (sentez) değil, daha çok değişken kavrayışın bireşimindedir.

 Öncü sanatçı ve kuramcı Maleviç’in “Nesnesiz Yeryüzü” kitabı, sanatın toplumsal işlevinin sorgulanmasını da içeren,  sanat tarihini yeniden oluşturan bir metindir, yanı sıra estetik ve toplumsal paradigmalarıyla sanatın bilimle ilişkisini kuran derinlikli, yoğun bir belgedir.

Sipariş için: www.simurgart.com

Bir Cevap Yazın