RİNA BALKAN “ÖZ”

Kile şekil verme tutkusu ile başlayan, farklı teknik ve malzemelerle de pekiştirdiği heykel çalışmaları ile Rina Balkan‟ın ilk kişisel sergisi 25 Mayıs – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Çağla Cabaoğlu Gallery‟de görülebilecek.

Rina Balkan’ın Çağla Cabaoğlu Gallery’de devam eden sergisi esnasında, 180 cm yüksekliğinde ve karışık teknikteki bir eseri de sergi paralelin de Turkish Bank Harbiye VK1‟da sergilenecektir.

Sergilenen Eser; Yaratılışın çekirdeği, doğumu, büyütmeyi, korumayı, bağışlayıcılığı ve yaşamın ta kendisini ifade eden „Toprak Ana‟ adını taşımaktadır.

“Rina Balkan’ın minimalist ve post-minimalist heykelleri izleyiciyi ilk bakışta yalın görselliği ve etkileyici malzeme rengiyle çarpıyor. Sanatçı heykellerinde insanlığın yaşam öyküsü ve gündelik yaşam sosyolojisine ait değer ve yargıları görselleştirip, yalın formlarla insan doğası, duygular, yaşam döngüsü gibi doğaya ve insana has duyguları ele alırken, teknik açıdan yetkinliği ve cazibesi izleyici gözünde eşsiz bir görsel doygunluk yaratıyor.” * Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi (Altınbaş Üniversitesi, Sanat Tarihi (PhD)) Eleştirmen ve Bağımsız Küratör.

 “Hayatıma dokunan, karışan soyut ve somut kavramlar ve algıladıklarım ilk malzemelerimdir.Amacım ilgilendiğim kavramları farklı malzemeler kullanarak kavramla bütünleştirip yalın forma dönüştürerek en sade anlatımla ortaya koymaktır.Heykellerim iç dünyamdaki yolculuklarım…” * Rina Balkan

 Rina Balkan’ın Kişisel Heykel Sergisi 25.05-25.06.2022 tarihleri arasında; Cumartesi-Pazartesi-Salı günleri randevu ile gezilebilir. Çarşamba-Perşembe-Cuma 11:00-19:00 saatleri arasında genel ziyarete açıktır.

Randevu için iletişim bilgisi; +90 212 291 37 91 gallery@caglacabaoglu.com http://www.caglacabaoglu.com Zafer Sokak, No: 11-13 Manuel Apartmanı D: 10, 34365, Nişantaşı- Şişli/ İstanbul

RİNA BALKAN

 “CORE”

First solo exhibition of Rina Balkan, starting her odyssey of sculpture works, starting with the passion of shaping clay by synthesizing varying techniques and materials, is available for display at Çağla Cabaoğlu Gallery between May 25th and June 25th, 2022.

 During Rina Balkan’s ongoing exhibition at Çağla Cabaoğlu Gallery, another work of the artist with a height of 180 cm created by using mixed technique will be available for display at Turkish Bank Harbiye VK1, in parallel to the exhibition.

The Work Exhibited is titled “Mother Earth”, the core of creation, signifying giving birth, nurturing and growing up, protecting, forgiveness and personification of life itself.

“Rina Balkan’s minimalist and post-minimalist sculptures strike the spectators with their plain imagery and impressive material color. While the artist is visualizing in her sculptures the values and judgments belonging to the biographic history of mankind and sociology of everyday life, handling emotions most humane and natural, such as human nature, feelings, life cycle, is also creating a unique visual satiety from viewpoint of spectators through their technical competence and appeal.” *Fırat Arapoğlu, Faculty Member (Altınbaş University, Art History (PhD)) Art Critique and Independent Curator.

 “The abstract and concrete concepts that touch and intervenes my life and the things I perceive are my initial materials. My objective comprises of integrating the concepts I am interested in, with various materials, transforming them into plain form and exhibiting the same under simplest possible expression. My sculptures are my trips through my inner self…” Rina Balkan

Rina Balkan’s Solo Sculpture Exhibition is available between the dates 25.05 – 25.06.2022 by an appointment in advance, on Saturdays-Mondays-Tuesdays. It is open to public visit on Wednesdays-Thursdays-Fridays at 11:00 am-19:00 pm.

Contact information to schedule an appointment: +90 212 291 37 91 gallery@caglacabaoglu.com http://www.caglacabaoglu.com Zafer Sokak, No: 11-13 Manuel Apartmanı D: 10, 34365, Nişantaşı – Şişli / Istanbul

Bir Cevap Yazın