Sanata Dair

Burak Dipevliler

Sanat…

Nedir bu sanat?

Sanat sübjektif olduğundan insanların bu konudaki tanımları da birbirinden farklı olacaktır elbet…

Fakat bütün bu tanımların içerisinde bazı ortak kelimelerin olduğunu duyabilirsiniz.

Güzel, harika, hoş, yaratıcı, ilham verici ya da estetik gibi…

Pek şaşırmamak gerek zira toplumun büyük bir çoğunluğunun sanata bakış açısı bu yönde…

 Belki de bize dayatılan bir şey… Ya da ondan öte, beklentimiz…

 Peki güzel olmak zorunda mıdır? Ernst Gombrich bu konuyu meşhur eseri Sanatın Öyküsü’nde bizlere anlatmaya çalışır ve hatta bir sanat tanımı dahi yapar.

 Bakmakta fayda var…

 Bunların ötesinde bir Aztek ölüm düdüğü üflendiğinde üzerimizde “güzel” bir etki yaratacağını da söylemek pek mümkün değil gibi…

Fakat doğayı imite edişiyle bir İnka su kabı elbette içimizde hoş duygular uyandırabilir.

 “Kuba Bezleri” gibi bazı Afrika kumaşlarının Picasso ve Matisse’e ilham vermiş oldukları bir gerçek…

Fakat buradaki halkların tekstil sanatında yatan gerçeklerinin onlara ilham vermek olmadığı kesin.

 Bir Bamoun kumaşı harita görevi üstlenebilirken, Lamba Mena kumaşı törensel amaçlarla kullanılabilmekte…

 Platon’un sanatın devlet içerisindeki yerini sorgulaması ya da Aristoteles’in sanatı nedenler üzerine inşa edişi…

Pek de hoş bir tavır değil gibi…

Daha da geriye bakacak olursak isimsiz sanatçıların eserleri…

Tan-Tan’dan Willendorf’a, Blombos’tan, Pech de l’Aze’ye…

Bir Neandertal ya da Homo Sapiens…

Hiç farketmez…

 Her ne olursa olsun sanat yaratıcı ilhamın dışavurumu ya da bir tesiri…

 Bu günümüzde olduğu gibi geçmişte de böyleydi

Bir Cevap Yazın