HERAKLES EFSANELERİ

Nusret Karaca

                        ********

Mitoloji efsane bilimidir. Temeli söze dayanır. Yunan, Latin, Anadolu efsanelerinde yer alan Herakles, Zeus’un oğludur. Zeus’un karısı Hera’nın acımasız davranışlarıyla karşılaşır. Gücün direncin simgesi olan ulusal kahramandır.

Roma döneminde ‘‘HERKÜL’’ olarak anılmıştır. 1967 yılında Alanya’dan 35 km ötede Çamlıca Köyü’nde köylüler tarafından bulunan ‘‘Herakles Heykel’i’’ 51.7 cm boyunda ve bronzdandır. Sol elinde aslan postu, sağ elinde gürz olan heykel Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bir efsaneye göre Herakles yolda yürürken karşısına iki yol ve iki kadın çıkar. Yollardan biri günah yolu diğeri erdem yoludur. Günah yolu düz ve güzel görüntülüdür. Erdem yolu ise engebelidir. Herakles engebeli yolu seçer.

Herakles’in 12 vazifesi:

1- Canavarlardan doğma, Yunanistan’da Nemea bölgesinde Nemea aslanını öldürmek Herakles’in ilk görevidir.

2- 9 kafalı bir yılan olan Hyda adlı, insanları ve hayvanları yiyen ejderi öldürmek Herakles’in ikinci görevidir.

3- Herakles’in üçüncü görevi; Arkaida’nın Erymanthos Dağı’nda yaşayan korkunç bir yaban domuzunu Eryustehus’a diri getirmesidir. Herakles yaban domuzunu aylarca izler ve onu krala götürür. Kral çok korkar ve küpün içine saklanır.

4- Apollo ve Artemis’in koruduğu altın boynuzlu ve tunç ayaklı sihirli Kyreneia geyiğinin yakalanması ve krala götürülmesidir.

5- Arkadia’da Stymphalos Gölü’nde, gagaları ile pençeleri tunçtan insan eti ile beslenen kuşlar varmış. Athena’nın zil sesiyle kuşları kovar ve 5. görevini tamamlamış olur.

6- Eurytheus, Herakles’i küçük düşürmek için ahır temizleme işini 6. görev olarak verir. Herakles su kanallarını değiştirerek ahırı kolayca temizler.

7- Girit Kralı Minos’un Beyaz boğasını, 7. görevi gereği yakalamalıdır. Boğayı omuzlayarak Yunanistan’a kadar sırtında taşır.

8- Trakya Kralı Diomedes’in insan eti yiyen atları vardır. Herakles Kralı öldürür. Atların ehlileşmesi için kralın ölüsünü atlara verir.

9- Euryheus’un kızı Admete, Amazonlar Kraliçesi’nin kemerini almasını ister. Herakles Amazonlar Kraliçesi’ni öldürüp kemeri alır.

10- Herakles bir dev olan Geryoneus’u öldürerek sığırlarını alır Trakya yoluyla Yunanistan’a döner ve sürücüleri Geryoneus’a götürür.

11- Zeus ve Hera’nın düğününde Herakles’in görevi Gökyüzü Tanrısı olan Atlas’tan almasıdır. Ancak Atlas’ın bir şartı vardır. Bir daha gökyüzünü sırları altına almak istemez. Herakles Atlas’ı kandırıp elmaları alır.

12- Herakles’in son görevi yeraltı köpeği olan Kerbeerus’u Eurystehus’a götürmektir. Herakles, Hermes ve Athena’nın yardımıyla köpeği alır ve krala götürür. Ancak kral çok korkar ve hemen köpeği yeraltı ülkesine götürmesini ister.

(*)Alanya Arkeoloji Müzesi, Eğitim Enstitüsü(Sanat Tarihi Notlarım),Tarih Sohbetleri, Tarih Panelleri, Broşür ve Dergilerden Notlar

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti

Sohbetleri.

“Tarih Kucak Açınca” Kitabından(Nusret Karaca)

Bir Cevap Yazın