3. Uluslararası Çerkes Konferans ve Sergisi’nin Ardından…

Ümit Gezgin

Çerkes konferans ve sergisinin üçüncüsü, 24-27 Haziran 2022 tarihleri arasında, Üsküdar Bağlarbaşı Konferans ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’den ve dünyadan, alanında önemli sanatçı, bilim insanı ve kanaat önderlerinin katıldığı bu konferans ve sergi; hem Çerkes’lerin ve hem de ülkemiz ve dünya insanlarının kültürel, sanatsal ve bilimsel bakış açıları ve özelliklerini de karşılaştırmalı olarak masaya yatırdı.

Konferansa, Kafkasya, Avrupa, Amerika, Kanada, Ürdün, İsrail ve Türkiye’den akademisyen, kurum temsilcisi, sanatçı, kanaat önderi ve gençlerin katıldığı gözlemlendi.

Üç gün süren konferans ve sergiye iştirak çok fazlaydı. Gerek konuşmacıların ortaya koydukları vizyonlar ve bilimsel anlatılar, gerekse de resim, heykel ve seramik konusundaki sergi; sanatın ve sosyal bilimlerin ortak buluşma noktası olarak okundu.

Bilimsel sunumlar; Türkçe, İngilizce ve Çerkesçe olarak gerçekleştirildi. Bazı sunumlar aynı zamanda Türkçe’ye anında çevrildi…

Konuşmaların ortak teması; kimlik üzerineydi. Kimlik insanı var eden ve hayatı anlamlandırma ve algılama gerçekliği olarak konumlanan, bir insani oluşum ve bilinç alanı. Çerkeslerin de kendine özgü dil, kültür ve kimlikleri var. Doğal olarak on yıllardır yitirilen dil, kültür ve kimlik bilincinin yeniden diriltilmesi ve yaygınlaştırılması için, katılımcılar bilimsel araştırma ve bakış açılarını ortaya koydular.

Teknolojilerin kullanılması ve özellikle genç kuşak tarafından iyi bilinmesi, kültürün gelişmesi, kültürün ve dilin yaygınlaşması açısından önemli görüldü. Özellikle yeniliğe açık gençlerin kültür ve tarih bilinçlerinin arttırılması için bu teknoloji ve yenilikler konusunda detaylı bilgi ve beceri sahibi olmasının öneminden bahsedildi.

Sergiye katılanlar toplu halde

SERGİNİN BÜTÜNSEL KİMLİĞİ

Konferansla birlikte düzenlenen ve Çerkes asıllı görsel sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, bütünsel bir kimlik taşıyordu.

Gerek Çerkes, Nart mitolojisi, gerekse de kültürel, görsel ve düşünsel değerler; plastik kültür ve anlatımın içinde, yine sanatçıların bireysel özgürlüklerini, üslupları içinde kullanarak yansıttıkları eserlere dönüştü.

Her bir resim, heykel, seramik ve fotoğraf; kendi özgün anlatımı içinde Kafkas kültürünün, estetik ve bilincinin ortak harmanı içinde, modern bir kimlik ve açılımla ortaya çıktı. Fotoğraftan, heykele kadar bakıldığında; gerçeklik, idealite ve geleceğe bakış; sanatın ortak kulvar ve estetiğinde yeniden şekillendirildi.

Elbet, bunlar, sergiye katılan eserler ve sanatçılar; tüm çalışmalarını bir ezberle değil, özgür iradeleriyle ortaya koydular.

Gerek tarihsel veriler ve birikim, gerekse de güncel ve geleceğe yönelik bakış açıları, en güzel, özgün ve yetkin bir düzlemde ortaya çıkmış. Seyredene, bakan ve düşünene, yeni açılım, yeni bakış açıları sundu ve insanları estetiğin özgünlüğü ve kimliğin orjinalliği noktasında doyurdu…

Sunum sonrası aldığım plaket

Sonuç itibariyle, benim de üstün yetenekli Çerkes gençlerinin spor ve sanata yönlendirilmesi ve desteklenmesi noktasında yaptığım konuşma da, yine sanat, kültür ve güncellik harmanlaması olarak ortaya çıktı. Bütün gençliğin yaratıcı bir dünyaya geçmesi için, onların, evet, hem sanat ve hem de spor noktasında desteklenmesi gerekmektedir…

Bir Cevap Yazın