BAHRİ GENÇ: Gerçek Bir Portre Ressamı

Serkan Azeri

Bahri Genç için “portrelerin arkasındaki gizemlere temas eden bir ressam” demek yanlış olmaz. Sanatçının üretim yıllarının başından bu günlere kadar portre gibi dikkat, duyarlılık özellikle de sezgi gerektiren bir türde kararlı görünmesi hiç de hafife alınmayacak bir boyutta.

Bahri Genç’in resimle tanışması, resme yeteneği olan babasının aracılığı ile olur. Küçük yaşta çevresindeki oyuncak ve objelerin resimlerini yapar. Onun resimle kurduğu temas, geleceği hakkında daha o yıllarda net kararlar almasına zemin hazırlar. Kararını vermiştir. Ressam olacaktır. Çevresindekilerin yüzlerini dikkatle incelemeye başlar. Yaşından beklenmeyecek merak ve istekle portreler üzerinde çalışmaktadır. Bu ilgi ve çalışma doğal bir sonuçtur sanatçı için. Karakterlerle ilgilenmek ve bu izlenimlerini portreler ile somutlaştırmak tamamen içinden gelen bir duygudur.

Akademi yıllarında portreye olan ilgisi ve yeteneği hocalarının dikkatini çeker. Hatta portre ile kendisini sınırladığını düşünen bazı hocaları tarafından eleştirilmiştir de. Öğrencilik döneminde ürettiği işlerindeki başarısı ile “portreden uzaklaşmasını” isteyenlerin de fikirlerini değiştirecektir.

Bahri Genç’in sanatı temelde bir desen sanatıdır. Desene büyük önem verir. İlk dönem resimlerinde etkili bir çizgi gücünü yansıtır. Bu işlerinde ağırlıklı olarak koyu tonları kullanır. Renkli, gerçekçi bir ifade biçiminin fark edildiği portrelerinde, ele aldığı kişinin karakter özelliklerini kuvvetli bir biçimde dışa vurur. Yaşlıların portrelerinde, gözlerde bekleyişin ve yalnızlığın getirdiği hüzün de vardır. Atölyesinde çalışan öğrencileri, çoklu figür kompozisyonları ve kendi portreleri bu döneminde öne çıkan konular olarak dikkati çekiyor.

Son dönem çalışmalarında ise, eskiz yapmadan modeli karşısında doğrudan tuvali üzerine fırçası ile çalışmaktadır. Gelmiş olduğu nokta, sanatçıda önceki dönemine ilişkin gelişen aşkınlık halini de ifade eder. Desenini fırçası ile çizer, sert fırça vuruşları ve renk tuşları aracılığı ile portreyi eritir. Anlatım oldukça güçlüdür. Bakışlarla bütünleşen dışavurum kendini ağırlığıyla hissettirir. Renkli tuşlarını çoğu zaman portre sınırlarından taşırır. Tuşlar ve renk lekeleri aracılığı ile izleyiciyi gözlerdeki ifadeyi görme anlamında yönlendiren bir yapılanma oluşturur. Portrelerinde arka fonda yumuşak renkler kullanmakta bu sebeple de, doğal olarak verilmek istenen mesaj ve renkli anlatım ön plana çıkmaktadır. Toplu figür kompozisyonlarında ve enteriyörlerinde, arka plan yine sert fırça darbeleriyle belirlenmiş, gerek portrelerinde gerekse de diğer çalışmalarında, renklerini yumuşatmaya ve yavaş yavaş sadeleştirmeye başlar.

Sanatçı, portresini yapacağı insanlarla kendi arasında duygusal bağlar aramaktadır. Her isteyenin portresini yapmaz. Portrecilikte onun bu kadar başarılı olmasının temelinde fizyonomiyi çok iyi analiz edebilme yeteneği yatmaktadır. Sezgileri “görünenin arkasındaki görünmeyenle” bütünleştirir onu. Karşısındaki kişinin fiziksel görüntüsüne kısa bir süre baktıktan sonra, karakter ile ilgili ipuçları edineceği birkaç soru sorar. Sezgisiyle bütünleşen sözsel ve görsel temaslar sonrası “sanki karşısındakini yıllardır tanıyormuş gibi” resmetmeye başlar.

“Kendi portreleri” de,  en iyi modelin sanatçıya kendisi olacağının bilincine varan  Bahri Genç’in  duygu, düşünce ve anlayışlarında  yıllar içerisindeki değişimlerin, kendi yüzünde meydana getirdiği biçimsel farklılıklarla birlikte,  herhangi bir kaygı duymaksızın, özgürlüğünün sınırlarını keşfettiği  süreçlerin de gözlemlenebildiği özgün örneklerdir. Otoportre, bir anlamda içe bakış ve derinleşmedir. Kendi ifade gücünü portrelerinde doruk noktalara ulaştırır.

Bahri Genç, ele aldığı karaktere yaklaşımı bakımından, günümüz portre ressamları arasında içsel gizemleri, çizgi, renkler ve ifade aracılığı ile dışa vuran nadir ressamlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Bu metin 2009 yılında Bosphorus Sanat Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bir Cevap Yazın