ALTINDA-UNDERNEATH

RAMAK Sanat Kolektifi, açılışını Selma Hekim’in ALTINDA/ UNDERNEATH sergisiyle yapıyor. ALTINDA/UNDERNEATH kolektifin mesken tuttuğu işhanı odasını kaplayan duvar kağıtlarının altında, mekânın hafızasına dair bir kurgusal kazıya girişiyor. Kağıdın sakladıklarını katman katman açarak bir han odasının duvarına sinmiş yaşamları, duyguları, hayalleri fantastik bir anlatıyla ortaya çıkarıyor. 

Han; düz, zamandan bağımsız, farklılıkları saklayan ve fazlalıkları törpüleyen ruhuyla içinden geçen insanları dönüştürüp onları kendi gibi bir örnek yaparken, duvar kağıdı bunun dışında kalan herşeyi kapatıyor. Kağıtların sökülmesi, duvarlara sinen ruhları ortaya çıkarması adeta bir psikanalitik süreç yaratıyor. Yırtılan duvar kağıtlarının  altından neşeli, oyuncu, şaşkın, fantastik gerçek dışı yaşamlar dışarı fırlıyor ve dışarıda akan Çilek Sokak’ın renkliliğine katılıyor.

Malzemenin organik yapısının yanı sıra hata, boya, leke, kir gibi yaşanmışlık içeren tesadüfi yapıların ortaya çıkardığı zeminlere müdahalelerde bulunan Selma Hekim’in işleri; insan toplulukları, kalabalıklar, kesişmeler, toplumsal olaylar, bilinç ve bilinçdışı geçişleri ile ilgili.

RAMAK, feminist, queer, eşitlikçi, disiplinler arası işbirliği ve gündelik hayatın kesişimleri üzerine çalışan sanatçılardan oluşan bir topluluktur. Sanatsal pratiklerini ana akım, normatif ve çoğu zaman dışlayıcı sanat kanallarının dışında uygulamak ve göstermek isteyen sanatçılar için projeler, çalışma stratejileri ve metodolojiler geliştirmekle ilgilenmektedir.

Sergi açılışı 17 Haziran tarihinde saat 18:00’de yapılacaktır. Sergi  Çarşamba, Perşembe ve Cuma  günleri 12:00 – 18:00  saatleri arasında ziyaret edilebilir 

ENG: 

RAMAK Art Collective launches with Selma Hekim’s exhibition ALTINDA/ UNDERNEATH. The exhibition engages in a fictional excavation into the memory of the space, under the multiple layers of wallpaper that cover the room in the office building (han), where the collective resides. While unraveling what the paper hides, layer by layer, the lives, emotions, and dreams embedded in the walls of the room are revealed through an imaginary narrative. 

Han; with its timeless, straight, hiding and rasping spirit, makes the people who pass through it like himself and the wallpaper covers everything else. The removal of the paper reveals souls that permeate the walls, suggesting a psychoanalytical process. Cheerful, playful, bewildered, surreal imaginary lives burst out from underneath the torn wallpaper and join the flowing colorfulness of Çilek Street outside the room.

Selma Hekim’s work focuses on human communities, crowds, intersections, social events, and transitions between conscious and unconscious while intervening on the organic structure of the material and the surfaces created by accidental encounters that capture experiences such as error, paint, stain, dirt.

RAMAK is a community of artists working on feminist, queer, egalitarian, interdisciplinary collaboration and the intersections of everyday life. RAMAK develops projects, working strategies and methodologies for artists who want to practice and show their work outside of the mainstream, normative, and often exclusionary art channels.

Selma Hekim

17-30 Haziran 2022

RAMAK Sanat Kolektifi

Çilek Sok. Akel İşhanı. No:1. Kat:5. Daire:80

Bir Cevap Yazın