AMAZONLAR

Nusret Karaca

Mitoloji ‘ye göre Amazonlar Kafkasya’dan gelip Karadeniz’in Terme Çayı üzerinde bir devlet kuran kadınlardır. Savaşçı ve saldırgan olan bu kadınlar her yıl komşu ülkelerin erkekleriyle birleşirler, doğan çocuklardan yalnızca kız olanları büyütürler ve erkek çocukları öldürürlerdi.

Kızlar ise küçük yaşlardan itibaren savaş için eğitilirlerdi. İyi yay kullanmaları için de sağ göğüslerini yakarlardı.(Hipokrat Amazonları “Sağ göğüsleri olmayanlar” olarak anlatır ve bu göğüs operasyonunun sıcak, bronz bir metalle gerçekleştirildiğini belirtir.)Amazonlar komşu ülkelere akınlar düzenlerlerdi. Efes, İzmir gibi kentleri onların kurduğu ve Atina’yı dört ay kuşattıkları söylenir.

Tarihçiler Amazonların yaşadıkları yerlerden farklı bahsetmişlerdir. Trogus Kapadokya’yı vatanları olarak anlatırken, Philostratus ‘a göre Toros Dağlarında, Procopius’a göre de Kafkaslar’da yaşamışlardır. Romalı tarihçilere göre Sezar yaptığı bir konuşmasında Amazonların Önasya’daki fetihlerini anlatmıştır.

Arkeolg Dr.Jeannine Davis Kimball, Amazon söylenceleri ile ilgili araştırmalar yapmış ve Kazakistan’ın Rusya sınırı yakınlarında Potrova bölgesindeki bir Kurgan’da savaşçı kadın mezarlarına ait ilk bulgulara ulaşmıştır. Ayrıca Kazakistan’da atları, kılıçları ve okları ile gömülü kadın savaşçı mezarlarına rastlamıştır. İzleri süren Kimbaal’ın çabaları onu “Meryemgül” adlı sarışın bir kıza ulaştırır. DNA örnekleri ile savaşçı kadınların DNA ları aynı çıkar.

Araştırmalar sonucunda mezarlardan tunç aynalar, küpeler, kolyeler de çıkmıştır. Bazı mezarlarda ise gömülenlerin adeta bir at sürüyormuş şeklindeki iskeletlerine rastlanmıştır…(*)

….

(*)Kaynaklar: Eğitim Enstitüsü ders notlarım, Heredot Tarihi(Remzi Kitabevi),Yrd.Doç.Dr.Gülgün Köroğlu(Amazonlar))

Türk Tarih Vakfı(Uygarlıklar Tarihi)

Cömert, Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi.(2008 De-Ki 121/122),

Erişim Tarihi)Metin Sert(2014..www.metinsert.com),Erişim Tarihi(2014),(htttp://sonmucid.wordpres.com.2013)02/27

Bir Cevap Yazın