Meltem Akhan’dan “ADSIZ” roman

Ümit Gezgin

Roman, hayatı olduğu kadar, hayat içinde kendi kaderine doğru koşan insanın var oluşunu, acılarını, umutlarını ve beklentilerini de dile getirir.

Romancının başarısı, yalın dille gerçekliği kuşatması, dile getirmesi ve ruhun karmaşık dünyasını tasvir etmesidir. Meltem Akhan, roman sanatı içinde gerek görsel ifadelerin anlatımı, gerekse de psikolojik derinlikler noktasında önemli açılımlar getiriyor.

Psikolog bir ressam olarak Meltem Akhan; görsellikle bütünleştirdiği ruhsal anlatım ve kişilik analizlerinde, dili yalın kullanmasıyla da önemli başarılara imza atıyor. Üstat yazar Salah Birsel‘in dediği gibi; edebiyat yalın bir dile ulaştığı zaman başarıyı kuşanır. Resim de öyledir. Resimde de temel nokta yalınlık içinde olgunlaşma ve üsluplaşmadır.

Ben ‘Adsız’da yalın bir üsluplaşma gördüm. Görsel betimlemeler, birkaç kelimeyle insanı tasvir etme becerisi.. ruhsal çözümleme ve karakter analizlerini dolambaçsız ifade etme ve dile getirme yetkinliği.. yazarı roman dünyası içinde belli çıtanın üzerine çıkarıyor…

Bir de önemli bir nokta olarak bir roman dünyası ve kurgusu yaratabilmesiyle de önemli bir roman ADSIZ….

Romancı olabilmek için, kurgusal bir gerçeklik oluşturabilmek lazım.. Meltem Akhan bunu başarıyla gerçekleştiriyor. En önemlisi de bana göre, bir üslup dahilinde yapıyor bunu.. Gerek resimde ulaştığı üsluplaşma becerisi, gerekse de romanda ortaya koyduğu dilsel yalınlık içindeki kıvraklık.. onun çok yönlü bir sanatçı olduğunun da kanıtı olarak karşımıza çıkıyor…

Bir Cevap Yazın