EMİRGAN’daki AT HEYKELİ ve MODA
MERMER KONAK

Nusret Karaca

Osmanlı Devleti’nin Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa‘nın eşi Nimetullah hanım Boğazda Abraham Paşa‘nın iki çiftliğini satın alır. At Heykeli Anadolu Yakası tarafındaki çiftliğinden Feneryolu’nda Köşk Bahçesi’ne gönderilir. (Tahir Ekdal Sokak 7.no lu Kibar Apartmanı önü)
O zamanlar bahçe çam, çitlembik ve kestane ağaçları ile doludur. Heykel daha sonra Nimetullah hanım’ın Moda’daki Mermer Konağı önüne yerleştirilir. 20 yıl kadar burada kalır. Aile bir müddet sonra bazı iç olaylarla sarsılır, ekonomik sorunlar başlar. Daha sonra da 1950 yılında Sabancı ailesi tarafından satın alınır Emirgan’daki köşk bahçesine yerleştirilir.
*
Mahmut Muhtar Paşa Köşkü (Mermer Konak)

Moda’daki Mermer Konak (19.y.y.da inşa edilmiş)diye bilinen Mahmut Muhtar Paşa Köşķü
1897 yılında Nimetullah hanım tarafından satın alınmıştır.1957 yılında açılan Kadıköy Kız Lisesi’nin ilk binası olmuştur. Şimdilerde karma eğitim ve öğretim yapılan ve adı İstanbul Kadıköy Lisesi olarak değişen okulun bahçesi’nde, boşaltılmış halde, (ara sıra film çekimleri yapılan )restoresi beklenmektedir.
At heykeli 1854 yılında Louis Daumas‘un eseridir. Kalıpları F .Thiebaut tarafından hazırlanmış, J.Rovillard tarafından tunç olarak dökülmüştür.

(*)Görev yaptığım KKL/İKL de konukların ve Dr. Müfid Ekdal Söyleşileri, notlarım.
Mimar Levent Ersun çalışmaları.
Kadıköy Belediyesi Etkinlikleri, Feneryolu Sohbetleri.

Bir Cevap Yazın