“İnterdisipliner Sanat Buluşması” Projesi Hakkında Fikirler Geliştirildi…

Ümit Gezgin

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin değerli hocalarından Doç. Dr. Nermin Özcan Özer ve değerli müzisyen, müzik öğretmeni, bilimbilimci ve halkla ilişkiler uzmanı Dr. Alp Özeren‘le birlikte ‘Sanat Projeleri’ konusunda bir araya geldik.

Dr. Alp Özeren, Doç. Dr. Nermin Özcan Özer ve Doç. Dr. Ümit Gezgin

Uluslararası projeler geliştirmek ve bunu sürdürmek kolay bir olay değildir. Hem bu konularda bilinçli olacak, hem de bunların gelişmesi için de elinden gelen imkanları ekonomik olarak çok iyi kullanacak ve giderek iyi de organize edeceksiniz.

Zaman zaman hocalarla bir araya geldiğimizde, sanatın toplumla, akademik dünyayla ve eğitimle ilgili yanlarını, ‘etik’ konusunun bu alanlarda ne kadar önemli olduğunu ve ‘liyakat’ kavramının iç içe bir gerçeklik olduğunu vurguluyoruz…

SANAT VE SANAT EĞİTİMİ

Projeler projeleri kovalıyor. En başta Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde uluslararası jürili katılımlı ‘İnterdisipliner Sanat Buluşması’ üzerine fikirler geliştirdik. Bu hem akademik ve hem de eğitimsel anlamda önemli katkılar ve katılımlar getirecek, bunlar aynı zamanda; görsel, düşünsel anlamda kalıcı katkılar da sağlayacaktır.

Gerek müzik dünyası ve eğitimindeki, gerekse de görsel ve plastik sanatlar üretim, yaratım ve eğitimi alanındaki ‘liyakat’ kavramının, sadece bilgisel düzeyde değil, aynı zamanda etik düzlemde de karşılığı olduğunu ve bunun da ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğini tartıştık ve konuştuk.

Bu toplantılar, akademik planlama ve sanatın, sanat eğitiminin geleceği ve sanatsal yaratıcılık ve ifade imkanları konusunda önemli açılımlar sağlıyor ve en kısa sürede de bunların hayata geçmesi için de birlikte, elimizden geleni yapmaya çalıştığımızın da göstergesi oluyor…

Bir Cevap Yazın