Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Oryantasyon

Ümit Gezgin

Oryantasyon bilgilendirme, bir anlamda kılavuzluk yapma anlamlarına gelmektedir. Özellikle okula veya işe yeni başlayanları bilgilendirmek, yönlendirmek, onları aydınlatmak için; öğretim elemanları, yöneticiler, bilgi sahibi kişiler tarafından yapılan açıklamalar, değerlendirmeler ve yönlendirmeler anlamlarına gelmektedir.

Öğretim Elemanları ve öğrenciler, Bölüm Başkanı, Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin’le birlikte

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, üniversitenin farklı bölümlerini kazanmış gençlere de oryantasyonlar yapılır. Bunu genelde kurumun hocaları, ders veren öğretim elemanları yaparlar ve gençlerin adaptasyon süreci, bilgilenmeleri ve kendilerine doğru yön çizmeleri ve aynı zamanda da okuldaki, kendilerine ders verecek olan hocalarını tanımaları noktasında önemli bir açılımdır oryantasyon.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü de; Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin hoca ve bölümde ders veren hocalarımız, hep birlikte oryantasyona katılarak, bölümü kazanmış gençlere, üniversite öğrencileri birinci sınıflara; İsmet hoca öncülüğünde gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldı…

Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin hocamız konuşmasında özetle şunları dile getirdi: Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin önemli bir eğitim kurumu, olduğunu anlatan İsmet Hoca; kurucumuz; Dr. Azmi Ofluoğlu‘nun eğitime ve öğretime, gençlerin yetişmesine özel önem verdiğini, bir ülkenin kalkınmasının ancak iyi yetişmiş gençlerle mümkün olacağını bildiğini ve bunu sürekli dile getirdiğini, belirtti.

Ayrıca; Yeni Yüzyıl Üniversitesi, eğitimi ticari değil, niteliksel ve bir anlamda ülkeye hizmet olarak algıladığını, belirtti.

Binanın dönüşümünü elbirliğiyle gerçekleştirdiklerini, bir otoparkın nasıl okul binasına dönüşebileceğinin çok güzel örneğini, bu binanın verdiğini, belirttiği konuşmasında İsmet hoca; mimarlığın ve içmimarlığın bir ekol sanatı olduğunu; aynı zamanda da mekan, çevre, bina ve topyekün şehir ve yaşam alanı yaratma sanatı olduğunu, anlattı…

Eğitimin sadece bilgi vermek amacının ötesinde bir şey olduğunu, söyleyen Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin hocamız; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü döneminde ve daha sonrasında yaptığı projeleri kısa olarak anlatarak; eğitimin ve hedeflerin her zaman büyük olması gerektiğini, 10 yıllık bir kurum olan üniversitemizin genç bir üniversite olarak diğer üniversitelerin çok önünde bir potansiyele ve düzeye sahip bulunduğunu örneklerle açıkladı…

Daha sonra konuşması için sözü Doç. Dr. Sevinç Hadi hocamıza verdi. Sevinç hoca da özetle şunları anlattı: Mimaride en önemli şeyin ‘sorgulama’ olduğunu, belirten hocamız; mimarlık ve içmimarlık olgusunun, bilinçli ve entelektüel bireyler yetiştirmek olduğunu, buna ulaşabilmek için de, gençlerin sorgulayıcı bir bilinç geliştirmelerinin zorunlu olduğunu, anlattı..

Ayrıca; Mimarlık niçin yapılıyor? diye soran Sevinç Hadi hocamız; Mimarlık’ın hayat için yapıldığını, temelinde insan’ın olduğunu, insani ölçülerin mimarlığın ve içmimarlığın temeli olduğunu, belirtti..

Etrafta yapılan her şeye dikkatle bakacaksınız, inceleyeceksiniz.. Sadece derslerle değil, hayatla, sanatla, kültürle de ilgileneceksiniz.. Topyekün hayata hazırlanacaksınız. Hayatın bütün ve karmaşık yapısını keşfedeceksiniz, dedi…

Öğretim Görevlisi: Aynur Savaş Uluğtuğ, hocamızda konuşmasında; Gözlemin önemli olduğunu, her projenin içine girmek, detayları öğrenmek, bilgi peşinde koşmak gerektiğini, dile getirdi..

Bienal, sergi ve benzeri etkinlikleri mutlaka izlemek, takip etmek gerektiğini, bunun gözlem yeteneğini çok geliştireceğini, belirtti Aynur hocamız.

Proje derslerini, teknoloji 1 ve 2 derslerini birlikte işleyeceklerini, belirten Aynur hoca; çok çalışmalarını ve ufuklarını geniş tutmalarını, söyledi…

Öğretim Görevlisi; Tülin Güven hocamız da özetle şunları belirtti: Arkadaşlar, dedi; mimarlık kullanışlı ve yaşanılır mekanlar yaratma sanatıdır. Ben sizlere özellikle şunu tavsiye ederim; yanınızda metre, ölçüm aletleri taşıyın.. Ölçün ve nesneleri tanıyın.. ne kadar tanır, ne kadar ölçüp, biçerseniz; nesnelere, çevreye o kadar hakim olursunuz, dedi…

Öğretim Görevlisi; Dilek Akyol hoca; Bakmak ve sorgulamak, hocalarımızın da dediği gibi, önemli bir meziyettir. Burada bir kimlik, bir kişilik de oluşturacağız, kendinizi geliştirmeniz, bilimsel bir disiplinle öğrenmeniz için hepimiz üzerimize düşeni yerine getirecek ve sizleri de en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız.. Sizler de umarım buna gayret göstereceksiniz…

Bence özen göstermek de çok önemli.. Her şeye özen göstermek.. Derslere, hayata, çevreye, mimariye…

Öğretim Görevlisi, Engin Akçin hoca da özetle şunları dile getirdi: Arkadaşlar, dedi; beyninizi yorun.. beyniniz yorulursa, aynı zamanda öğrenme, özellikle çoğul, çok yönlü öğrenme gerçekleşecek ve bundan da mutluluk duyacaksınız…

Detayların önemli olduğunu, bilmek ve ona göre hayata hazırlanmak gerektiğini de özellikle belirtti Engin hoca…

Öğretim Görevlisi, Memiş Aslan hocamız da özetle şunları anlattı: Ben, resim, desen, çizim dersleriyle, teorik pratik sizleri geliştirecek ve yetişmenize katkılar sağlayacağım. Unutmayın ki donanım önemlidir ve estetik de içmimarlığın önemli bir ayracıdır, dedi…

Dr. Öğretim Üyesi Burak Tansel hocamız da özetle şunları anlattı: Temel Tasarım, Renk ve Armoni derslerini birlikte işleyeceklerini dile getiren Burak hoca; öğrencilerimizin plastik sanatların bütün dallarıyla ilgilenmeleri gerektiğini, özellikle belirtti…

Doç. Dr. Ümit Gezgin hoca, özellikle şunları söyledi: Teorik dersleri işleyeceklerini, kitap okumanın öneminin büyük olduğunu, çok yönlü olmalarının onların gelecek kariyerleri için de gerekli olduğunu…

Öğretim Görevlisi, İsmet Yalım Alatlı hoca da, üç boyut tasarımlar gerçekleştirmede birlikte ders işleyeceklerini, maket olgusunun mimarlık ve içmimarlıkta çok önemli olduğunu, belirtti. Birlikte yeni projelerin peşinde olacaklarını da özellikle anlattı…

Öğretim Görevlisi, Murat Gürsu hoca da şunları ekledi: Bilgisayar teknolojisinin artık hayatımızın her alanında olduğunu, doğal olarak içmimari tasarımlarda da bu tasarımı ve programları birlikte kullanıp, öğreneceklerini, bunun çok faydalı olduğunu, belirtti…

Teknolojik evrenin artık gerçek gündeme oturduğunu, hayal ve gerçekliğin iç içe geçen bir gerçeklikler boyutunu oluşturduğunu, söyledi…

Son olarak Araştırma Görevlisi, Gülden Akıncı Kurtuldu hocamız da; öğrencilerle birlikte sorunları çözeceklerini.. bir sorunla karşılaştıkları zaman kendisine danışabileceklerini ve onları doğru şekilde yönlendireceğini, anlattı.

Bölüm başkanı; Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin hocamızın değerlendirme konuşması ve fotoğraf çekimiyle, bir oryantasyonun sonuna gelindi. Öğrenciler, açıklama, yorum ve değerlendirmelerden çok mutlu olduklarını belirttiler…

Bir Cevap Yazın