BUGÜN GÜNLERDEN CUMHURİYET!…

BUGÜN GÜNLERDEN CUMHURİYET!… 29 EKİM 1923’ten BUGÜNE ve…SONSUZA DEK!..

Nusret Karaca

Önce küçük bir beylikten devlete, sonra imparatorluğa uzanan bir yol!

Güçlü, adaletli ve düzenli devlet teşkilatı ile kıtalara hükmetmiş bir OSMANLI..

Yükselme,gerileme,dağılma…dönemleri.

Gelişmelere hızla ayak uyduramama…

Arayışlar…

Avrupa’da güçlenen devletler, sanayi inkılabı, sömürgecilik…

Emperyalist güçlerin büyük amaçları…

Osmanlı Devleti’nin en zor dönemleri…

1911-1912 Trablusgarp, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu’nun emperyalistler tarafından işgali.

Fransızlar,İngilizler,İtalyanlar,Yunanlılar Türk topraklarını paylaşıyorlar kendi aralarında…

15 Mayıs 1919 İzmir’in işgali…

Hasan Tahsin ve direnişler…

Ve Mustafa Kemal…

Anadolu’ya gidiş, incelemeler, Samsun’a çıkış, Samsun Raporu ve “sivil olarak halkıyla bütünleşen” Mustafa Kemal…

Kuvayı Milliye, Havza ve Amasya Genelgeleri,Balıkesir,Alaşehir,Erzurum ve Sivas Kongreleri,Amasya Görüşmeleri, Temsil Heyeti ile Ankara’ya geliş, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılışı, cepheler ve düzenli ordular… iç ayaklanmalara karşı önlemler, Teşkilat-ı Esasiye, İstiklal Marşı’nın kabulü,1.İnönü Zaferi ve Moskova Antlaşması,2. İnönü Zaferi ,Kütahya/ Eskişehir Savaşı, Sakarya Zaferi, Kars ve Ankara Antlaşmaları…Sonunda Büyük Taarruz ve 30 AĞUSTOS 1922 “ZAFER”

11 EKİM 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın

Cepheler döneminin kapanması…

Saltanatın kaldırılması…Lozan Antlaşması…

Ardından “Cumhuriyet” ve yenilikler…

       *******

Cumhuriyeti Hazırlayan Nedenler;

Yeni Türk Devleti 23 Nisan 1920’de Ulusal Egemenlik ilkesi üzerine kurulmuştu B.M.M. Demokratik yapısı ve uyguladığı kurallar ile Cumhuriyet özelliği taşıyordu. Fakat tüm güçlerin öncelikle bağımsızlık ilkesinde birleşmesi gerektiğinden bölünmelere sebep olmamak için rejimin adı konulmamıştı.

Saltanatın kaldırılması,Lozan,Halk Fırkasının kurulması, Ankara’nın başkent olması, “Meclis Hükümet Sistemi’nin işlemez duruma gelmesi, “Sonbahar Bunalımı “denilen hükümet sorunu, İstanbul basınının bazılarında yapılan eski düzen propagandası, Cumhuriyet’in ilanını hazırlayan nedenler arasındadır.

Hükümet 27 Ekim 1923 günü istifa eder,29 Ekim 1923 günü de “CUMHURİYET” ilan edilir.

M.Kemal T.C.’nin ilk Cumhurbaşkanı şeçilirken,hem rejimin adı konmuş oldu hem de devlet başkanlığı hakkındaki kargaşa sona erdi.

İsmet(İnönü) ilk başbakan, Ali Fethi Okyar’da ilk meclis başkanı olarak tarihe geçtiler.

Cumhuriyet’in ilanı ile de 1921Anayasası

1.maddesi’ne “Türk Devleti’nin yönetimi

Cumhuriyettir.” maddesi eklendi.

Evet!

Her bayram olduğu gibi yine Özgürlük ve Cumhuriyet şarkıları, türküleri okuyup dinleyeceğim 29 Ekimlerde. Ve yine bir şiirimde birkaç dize okuyacağım haykırarak!

Yine…yeniden…her zaman.

Eserin Cumhuriyet

Emanettir bizlere

Ne zorluklar çektik biz

Yıktırmayız kimseye

ATA’m senden öğrendik

Hep ileri bakmayı

Yaktığın meşaleyi

Karanlığa tutmayı

Yurtta, dünyada barış

Oldu temel ilkemiz

Ülken sağlam ellerde

ATA’m biz izindeyiz

Biz seni önder bildik

Küçük yaşlardan beri

Tek yol senin yolundur

Dönmek yok artık geri

….

(Nusret Karaca/Senin Yerin Yüreğim kitabından)

Bir Cevap Yazın